Illegale jachtpraktijken ontdekt in Vijfheerenlanden

29 april 2024

Op dinsdag 23 april 2024 kwamen na een grootschalige integrale controle illegale jachtpraktijken aan het licht op een perceel aan de Broekseweg in Ameide. De Gemeente Vijfheerenlanden voerde deze integrale controle uit in samenwerking met de Omgevingsdienst Utrecht en de politie.

Beschermde diersoorten

Het terrein in Ameide bleek volledig te zijn ingericht voor de jacht. Hierbij werd een aanzienlijke hoeveelheid beschermde diersoorten illegaal gevangen, gehouden en gefokt. Het betrof onder andere wilde eenden, kraaien, kauwen, fazanten en eksters, waarvan het bezit, verhandelen en vervoeren bij wet verboden is volgens de Wet Natuurbescherming. Ook werden er meerdere vangkooien aangetroffen, bedoeld voor het vangen van kraaiachtigen, katten en vossen, zonder dat hiervoor een geldige ontheffing was verleend. Deze middelen worden ingezet om wilde dieren te vangen met als doel ze te doden. Dit is ook in strijd is met de wetgeving.

Gefokt voor de jacht

In de schuren op het perceel werden bovendien grote hoeveelheden wilde eenden gefokt voor vermoedelijk jachtdoeleinden. Eendeneieren werden uit broedkorven geraapt, uitgebroed in diverse broedmachines en vervolgens opgefokt. De jonge eendjes werden vrijgelaten op verschillende vijvers op het terrein, met als doel hen te laten opgroeien tot prooien voor de jacht. De politie heeft alle in gevangenschap aangetroffen dieren, karkassen, broedmachines en vangkooien in beslag genomen en onderzoekt de zaak verder.

Integrale controle

De gemeente Vijfheerenlanden voert regelmatig integrale controles uit. Er wordt dan onder meer gekeken naar milieuvoorschriften, bedrijfsvoorraad, brandveiligheid en elektriciteitsgebruik. Met integrale controles wil de gemeente Vijfheerenlanden een veilig en eerlijk handelsklimaat waarborgen en potentiële gevaarlijke of criminele situaties voorkomen.

Uw melding helpt de gemeente!

Naast de rol van de overheid is ook de rol als inwoner of ondernemer ontzettend belangrijk! U bent immers de ogen en oren van de wijk en met uw oplettende blik kunnen illegale praktijken nóg beter aangepakt worden. Uw melding helpt enorm en draagt bij aan een veilige leefomgeving. Heeft u vermoedens van ondermijning, criminaliteit of andere illegale praktijken? Meld verdachte situaties altijd!

Bel 112 bij spoed of heterdaad situaties. Geen spoed: Dan kan dit bijvoorbeeld bij uw wijkagent of via het algemene nummer 0900 - 8844 van de politie, maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl (Deze link gaat naar een externe website).