Maaiwerkzaamheden van start

27 mei 2024

Gemeente Vijfheerenlanden maait tweemaal per jaar de wegbermen langs de wegen in alle kernen. Het is een groot gebied en daarom een hele klus om dat te regelen. Wij kunnen niet op alle locaties tegelijk zijn. De gemeente maait alleen het gras waar zij eigenaar van is.

Gedragscode bestendig beheer

Eind mei start de eerste volledige maaironde van de bermen, in het najaar volgt de tweede ronde. Er wordt gewerkt volgens de gedragscode bestendig beheer, waarmee planten en dieren in de wegbermen zoveel mogelijk wordt ontzien. Om dieren ook de mogelijkheid te geven om te vluchten of te schuilen worden per maaironde gedeelten van de bermen bij het maaien overgeslagen. Bij de tweede maaibeurt in het najaar worden deze stukken afgemaaid. Bij de tweede beurt blijft weer een ander gedeelte staan voor overwintering van de planten en dieren. Ook rondom bomen laten we een deel gras staan. Zo beschadigen we de stam niet. Door de bermen op deze manier te maaien, wordt er rekening gehouden met de beschermde planten en dieren die zich in de berm bevinden.

Aannemers

In ons gebied zijn twee aannemers namens de gemeente actief. Firma de Leeuw uit Hagestein maait de bermen van de wegen en de voet- en fietspaden in Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld en een gedeelte van Hoef en Haag. Aannemersbedrijf Growepa neemt het overige deel van de gemeente voor zijn rekening. Zij proberen de overlast voor het verkeer tot een minimum te beperken. Mocht u toch de maaicombinatie op uw weg treffen dan vragen wij om uw begrip.