Drinkwaterwinning Provincie Utrecht

Drinkwaterbedrijf Vitens zorgt ervoor dat bij mensen in de provincie Utrecht water uit de kraan komt. Omdat de vraag naar drinkwater stijgt, wordt dit is een steeds grotere uitdaging. De stijgende vraag komt onder andere door bevolkingsgroei, de groei van bedrijven, maar ook door klimaatverandering met langere periodes van droogte en hitte. Daarom moet Vitens meer drinkwater maken. Zo zorgen ze ervoor dat er nu én in de toekomst bij iedereen voldoende water uit de kraan blijft stromen. Eén van de plekken waar Vitens onderzoek gaat doen naar drinkwaterwinning is het Eiland van Schalkwijk bij Houten.

Drinkwaterwinning op Eiland van Schalkwijk

De provincie Utrecht heeft gebieden aangewezen waar in de toekomst mogelijk grondwater gewonnen kan worden om extra drinkwater van te maken. Het Eiland van Schalkwijk, vlakbij Houten, is er één van. Vitens gaat daar in de komende jaren onderzoeken of er een verantwoorde drinkwaterwinning kan plaats vinden met zo weinig mogelijk negatieve effecten. En zo ja, welke plek hiervoor het meest geschikt is.

Plan van de onderzoeken ter inzage

In januari 2024 publiceert de provincie Utrecht het plan van aanpak van de onderzoeken. Dit heet een Notitie Reikweidte en Detailniveau (NRD). Hierin staat beschreven hoe Vitens de onderzoeken gaat uitvoeren. U kunt dit plan bekijken via de website van provincie Utrecht. Als u dit wilt, kunt u hierop inspreken via een zienswijze.

Meer informatie?

Meer informatie over dit project en andere drinkwaterprojecten in de regio Utrecht vindt u op de website van Vitens: Project Eiland van Schalkwijk (Deze link gaat naar een externe website) (Houten).