Verbreding A27 tussen Houten en Hooipolder

Dagelijks staan er lange files op de A27 tussen het knooppunt Hooipolder en Houten. Daarom gaat Rijkswaterstaat de komende jaren aan de slag met het verbeteren van dit deel van de snelweg. Het doel is om het verkeer in de toekomst beter te laten doorstromen en het aantal files en sluipverkeer in de regio te verminderen. Een groot deel van het traject tussen knooppunt Hooipolder en Houten loopt dwars door Vijfheerenlanden.

Wat gaat Rijkswaterstaat doen?

Tussen 2024 en 2031 zullen er aanzienlijke werkzaamheden plaatsvinden aan de weg, bruggen, viaducten en andere onderdelen van de A27. Rijkswaterstaat legt extra rij- en spitsstroken aan, vernieuwen 3 bruggen, verbreden 1 brug en creëren nieuwe op- en afritten. Daarnaast krijgt knooppunt Hooipolder een grondige make-over.

De hinderkaart

Rijkswaterstaat doet er alles aan om de overlast te beperken. Ze kondigen de werkzaamheden zo snel als mogelijk aan, zodat weggebruikers (inclusief vaarweggebruikers) rekening kunnen houden met omleidingen en extra reistijd. De hinderkaart (Deze link gaat naar een externe website) op de website van het project biedt een handig overzicht van de locaties waar de werkzaamheden plaatsvinden en welke hinder ze met zich meebrengen. Ook wordt het verschil tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie weergegeven, inclusief informatie over geluidsbelasting.

Slimme aanpak A27

We verwachten dat de verbreding van de A27 zorgt voor extra drukte in Vijfheerenlanden. Daarom kijken we nu al samen met andere gemeenten en Rijkswaterstaat hoe we dit het beste kunnen aanpakken. De noemen we de Slimme aanpak A27.

Uitvoering

Het traject van Houten tot Everdingen wordt uitgevoerd door de combinatie De Groene Waarden bestaande uit de bedrijven Besix, Mobilis en haar partners van Gelder, Mourik Infra en Besix Infra Nederland. Voor het weggedeelte van Everdingen tot en met knooppunt Hooipolder is dat de combinatie die bestaat uit de bedrijven Ballast Nedam en Fluor Infrastructure. Deze aannemers gaan afstemmen met de gemeenten om te zorgen voor zo weinig mogelijk overlast voor weggebruikers en omwonenden.

Planning

In 2024 gaat Rijkwaterstaat van start met de verbetering van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Wilt u meer weten over wanneer ze waar bezig zijn? Bekijk de planning (Deze link gaat naar een externe website) op de website van het project.