Rioolinspectie en -reiniging

Wat gaat er precies gebeuren?

Het riool wordt gereinigd en gecontroleerd. Dit doen we om vervuiling uit het riool te halen en te kijken of het riool nog goed werkt. Het reinigen gebeurt met water. Een speciale vrachtauto met een lange slang spuit het riool via de putten in de straat schoon. Wanneer de rioolbuis schoon is komt een bestelbus met een camera de leiding controleren.

Overlast

De aannemer doet zijn uiterste best om overlast te voorkomen, het kan echter voorkomen dat er overlast ontstaat. Hierbij kunt u denken aan:

 • Wateroverlast
  Er bestaat een kleine kans dat tijdens de werkzaamheden wasbakken, afvoerputjes of een toilet gaat borrelen of dat er water omhoog komt.
  Door tijdens de werkzaamheden de deksel van een wc pot te sluiten voorkomt u dat de wc ruimte vies wordt. Doucheputjes, gootstenen en fonteintjes kunt u afsluiten met bijvoorbeeld een (natte) doek of handdoek.
 • Stankoverlast
  Het kan gebeuren dat een zwanenhals (waterslot) in uw woning wordt leeggezogen. Op deze manier kan er een rioolgeur in uw woning komen. Als dit gebeurt moet u de kraan even openzetten of het toilet doorspoelen. Het waterslot zal zich dan opnieuw vullen met water.
 • Verkeersoverlast
  De (vracht)auto waarmee het werk wordt uitgevoerd staat tijdens het werk voor korte tijd op dezelfde plaats. Dit is vaak op de weg. Het kan daarom gebeuren dat u een andere route moet rijden dan u gewend bent.
  Sommige putten liggen in parkeervakken. Om bij de put te kunnen komen zal de aannemer deze parkeerplaatsen tijdelijk afsluiten met een parkeerverbod.

Planning

In het najaar van 2024 worden rioolreinigingswerkzaamheden uitgevoerd in onderstaande wijken:

 • Leerdam – West
 • Leerdam – Nieuw Schaik
 • Leerbroek
 • Oosterwijk
 • Vianen – Buitenstad
 • Vianen – Monnikenhof

Gemeente Vijfheerenlanden laat onderhoud uitvoeren aan de riolering door de hele gemeente. Ook bij u in de straat. Als uw straat aan de beurt is ontvangt u hierover vooraf een brief van de aannemer.

Meer informatie

In de brief van de aannemer staat een contactpersoon waar u met vragen terecht kunt. Wij bedanken u alvast voor uw medewerking.