Veel gestelde vragen over Noodopvang Kedichem

Hier vindt u alle gestelde vragen met antwoorden. U kunt vragen stellen tijdens informatiebijeenkomsten en via crisisnoodopvang@vijfheerenlanden.nl.

We vullen de vragen doorlopend aan. Verschillende mensen stellen dezelfde soort vragen op verschillende manieren. Vragen kunnen op elkaar lijken. We willen een totaaloverzicht bieden. Daarom komen vragen op meerdere manieren terug in deze lijst.

Indien u wilt helpen als vrijwilliger kunt een mail sturen naar crisisnoodopvang@vijfheerenlanden.nl.

Algemeen

Hoe bepaalt de gemeente het aantal vluchtelingen?
Kijk als gemeente naar het aantal ten opzichte van het aantal bewoners. Een paar gezinnen worden veel gemakkelijker opgenomen binnen een hechte gemeenschap. Er zijn geen voorzieningen zijn om het dorp met 6% te laten groeien. Vervoer is er niet, en de buurtbus is nu al vaak vol. Scholieren of mensen met een afspraak in het ziekenhuis kunnen niet mee. De capaciteit is onvoldoende.

Het COA bepaalt de grootte van de groep. In de regel werken zij met veel grotere groepen, minimaal 100 mensen. Het COA moet elke locatie bemensen met locatiemanagers, beveiligers, woonbegeleiders, huisartsen enz. Dit is een hele kleine groep. Wordt de groep kleiner dan is dit niet haalbaar. Over het vervoer gaan we afspraken maken, we kunnen alternatief vervoer voor onze gasten inzetten bijvoorbeeld. Is de capaciteit onvoldoende dan moet de capaciteit vergroot of een alternatief geboden worden.

Besluitvorming

Is er overleg geweest met de dorpsraad?
Vrijdag 10 februari 2023 na het collegebesluit omstreeks 18:00 uur is de dorpsraad geïnformeerd over het voornemen om vluchtelingen op te vangen in het hotel.

Is de einddatum van één jaar definitief?
Uit het eerste overleg met de sleutelfiguren en uit de informatieavond bleek dat er behoefte is aan een harde einddatum. Deze stellen we daarom op 1 maart 2024.

Dit hele plan was al veel langer bekend. Toch kregen een aantal bewoners van Kedichem pas afgelopen zaterdag de brief in de brievenbus en daarbij zijn een redelijk aantal huizen overgeslagen en lazen deze mensen op Social Media of de krant vd week het bericht. Waarom gekozen voor zo'n late verspreiding? Waarom zijn bewoners niet eerder op de hoogte gesteld?
Het collegebesluit is vrijdag 10 februari 2023 om 17:30 genomen. Hierna zijn de brieven opgesteld, geprint en verzendklaar gemaakt. Alle woonadressen in Kedichem zijn opgevraagd en aangeleverd. Een koerier heeft de brieven zaterdagochtend bezorgd. Zondag heeft de pers er voor het eerst over gecommuniceerd. Vanuit de gemeente is een persbericht opgesteld op maandag 13.02.2023 om 9:00 uur. Tussen het besluit en de brief op de mat zit minder dan 24 uur.

Kan ik het inhoudelijk collegebesluit van 10 februari 2023 ontvangen van de opvang voor 60 vluchtelingen in Kedichem.
Lees hier het Collegevoorstel 752192 Crisisnoodopvang Vijfheerenlanden locatie Kedichem.

Waarom is de beslissing pas zo laat bekend gemaakt? Waarom is er niet eerder overlegd met de bewoners? Er is tenslotte al 5 maanden bekend dat de vluchtelingen op 1 maart 2023 moeten vertrekken uit Lexmond.
De planning was en is dat de opvang per 01 maart 2023 in Lexmond stopt. Na het verzoek van de staatssecretaris van 7 februari 2023 heeft het college op 10 februari 2023 het besluit genomen om de locatie aan te wijzen. Een dag later 11 februari 2023 zijn de inwoners geïnformeerd en 13 februari 2023 is een persbericht verstuurd. Op dinsdag 14 februari 2023 hebben we het overleg met de sleutelfiguren van het dorp gevoerd en 16 februari 2023 was er een eerste informatiebijeenkomst.

Welke alternatieven zijn overwogen?
Voor de noodopvang zijn er geen andere alternatieven besproken omdat deze op dat moment niet voor handen waren. Ondertussen zoeken we naar andere locaties voor de nabije toekomst. Eind van dit jaar zal de gemeente aan meer dan 200 asielzoekers opvang moeten bieden.

Was er niet ergens anders een terrein waar de gemeente de units uit Lexmond neer kan zetten? Bijvoorbeeld het industrieterrein?
De units uit Lexmond worden al verplaatst naar een andere locatie en zijn voor onze gemeente niet meer beschikbaar. Er zijn verschillende locaties onderzocht, maar die konden niet, vanwege het ontbreken van terreinverharding, gas, water, licht en stroom. Daarnaast is de groep best groot, die kun je niet zo eenvoudig ergens onderbrengen. Ook een bedrijfspand dat in het vizier was, was niet mogelijk, omdat de eigenaar niet mee wilde werken.

Op de industrieweg in Leerdam was een kansrijke locatie. We hebben gehoord dat dit een tijdsprobleem was. Waarom zijn jullie daar niet direct mee aan de gang gegaan?
Het was geen tijdsprobleem. Het pand is geen eigendom van de gemeente en de eigenaar wilde niet meewerken.

Waarom niet eerst overlegd met het dorp en dan pas beslissen?
Daar was geen tijd voor.

De werkwijze van de gemeente verdient niet echt de schoonheidsprijs door op zaterdagochtend een brief in de bus te doen. Het vermoeden is dat het bewust gedaan wordt om de eerste “hitte” bij bewoners er al vanaf te hebben voordat op maandag iemand bereikt kan worden op het gemeentehuis. Maar echt netjes is het niet. Respectloos. Daarbij; vier maanden geleden was al bekend dat de locatie in Lexmond zou worden opgeheven per 1 maart 2023. Er was dus tijd genoeg om al voortijdig te kijken naar geschikte(re) locaties. Dus ook tijd genoeg om al eerder met elkaar in gesprek te gaan.
Inderdaad was bij aanvang van de opvang in Lexmond helder dat die groep daar niet langer dan tot 1 maart 2023 zou blijven. Dat hoefde ook niet, landelijk zou de opvang daarna weer geregeld worden. De eerste gasten uit Lexmond werden al elders geplaatst. Op 7 februari 2023 kwam echter de opdracht van de staatssecretaris de mensen op te blijven vangen. Op basis daarvan is het hotel gepolst en is een aanbod gedaan. Na controles van VRU en COA heeft het college op vrijdag 10 februari 2023 om 17.00 uur een besluit genomen en is de brief gemaakt en vervolgens door een koerier op zaterdag bezorgd. Op maandag is de pers ingelicht. Dinsdag is met een groep sleutelfiguren gesproken en donderdag was de informatieavond.

Als gemeente hebben we een veel grotere opdracht in het opvangen van asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden. Er werd en wordt hard gewerkt aan het zoeken van kansrijke locaties voor de langere termijn.

Denk na over de toekomst. De vluchtelingenstroom blijft groeien. Dus de vraag naar opvanglocaties in de toekomst neemt ook toe. Denk daar nu alvast over na. Ga nu al in gesprek met de omwonende van eventuele locaties. Dan komt het niet zo rauw op het dak van die mensen. Dat is nu bij de Kekummers wel het geval.
Wij begrijpen dat het door de snelle besluitvorming als een overval voelt. Als het om noodopvang gaat, is het meestal helaas niet mogelijk om vooraf uitgebreid in gesprek te gaan met omwonenden. We hebben geprobeerd uit te leggen dat we voor deze groep geen andere mogelijkheid hadden op deze korte termijn. We proberen door de korte tijdspanne te duiden hier uitleg aan te geven. Het is inderdaad realistisch om ons voor te bereiden op een nog grotere vluchtelingenstroom. In afwachting van nieuwe regelgeving zijn we op zoek naar kansrijke locaties voor opvang op langere termijn. Waar mogelijk zullen we met de omwonenden in gesprek gaan. Feit blijft echter dat er ruimte gevonden moet worden voor de opvang van vluchtelingen. We zien helaas dat vrijwel niemand staat de juichen bij de boodschap dat er vluchtelingen of statushouders in de buurt komen wonen. Ook als we in de gelegenheid zijn om eerder met omwonenden te communiceren, verandert dat niets aan de boodschap. Als de locatie duidelijk is, proberen we samen met de omwonenden om bezwaren en zorgen zoveel mogelijk weg te nemen.

Kan de gemeente een schriftelijke bevestiging geven dat de opvang tot 1 maart 2024 duurt en onder geen enkel beding zal worden verlengd? Ook niet meer als herhaling.
Tijdens de informatieavond is bevestigd dat de opvang een concrete einddatum heeft, 1 maart 2024.

Kedichem

In een AZC houdt bijvoorbeeld een huisarts spreekuur. Hoe gaat dit geregeld worden. Net zoals een supermarkt. Als deze geopend wordt in het hotel, is dit dan ook voor de bewoners. En bovendien hebben zij daar wel een vergunning voor? Of is dit vooraf geregeld? In het gehucht Kedichem is helemaal niets om geanimeerd te worden.
De asielzoekers verblijven hier omdat ze voor oorlog, geweld en onderdrukking op de vlucht zijn. Ze verblijven in het hotel in afwachting van de uitkomsten van hun asielaanvraag. Ze verblijven niet in het hotel om geanimeerd te worden. De gemeente regelt de dagbesteding. Het COA medische zorg. De asielzoekers ontvangen een kleine tegemoetkoming van een bedrag van € 12,95 per week. Dit geld is bestemd voor de aanschaf van onder andere persoonlijke hygiëne materialen (zoals maandverband, tandpasta ed,) COA regelt wekelijks een spreekuur van de huisarts.

Waarom is gekozen voor Kedichem (niets te doen, beperkt ov, de vluchtelingen maken 10% van de dorpsbevolking uit) in plaats van een grotere kern zoals Leerdam?
Er is gekozen voor deze locatie. Dit met het oog op de beschikbaarheid. Na het bericht van de staatssecretaris van 07.02.2023 moest de gemeente snel schakelen. Het hotel voldeed aan de gestelde vereisten en was beschikbaar.

Komt hier een supermarkt?
De hoteleigenaar kijkt wat er op dat gebied mogelijk is.

De capaciteit van het bad is te klein. Als er daar 40/50 mensen een handdoek neerleggen en in het water gaan, sta of lig je hutje mutje. De vluchtelingen hebben gedurende de dag minder bezigheden dan de meeste inwoners. Deze mensen zullen op een warme dag dan ook eerder hun handdoekje neer kunnen leggen dan de gezinnetjes die na hun werkdag nog even willen afkoelen en ontspannen bij het zwembad. Daar maken dorpsbewoners zich zorgen om.
Het gebruik van het zwembad is een aandachtspunt, als het gaat om de capaciteit maar zeker ook de veiligheid. Alle opties zijn open maar worden in overleg met de beheerster van het bad besproken. De uitkomst zou kunnen zijn dat het zwembad verboden terrein voor de asielzoekers wordt, maar we kunnen ook afspraken maken over tijden, aantallen enz. Nogmaals: alles ligt hierin open en zal in afstemming met beheerster en inwoners tot concrete afspraken leiden. Het zwembad is een voorziening voor de inwoners van Kedichem, het uitgangspunt is dat u, uw kinderen en alle bewoners van het dorp kunnen blijven doen wat ze altijd deden. Zwemmen, voetballen enzovoort.

Maar hoe geschikt is deze locatie heel eerlijk. Voor een wandeling kun je de dijk op en neer. Een keer een polderweg inslaan of een rondje dorp, maar meer verandering is er niet voor een wandeling. Zoveel wegen zijn er niet en zoveel is er ook niet te zien. Voor sport heb je alleen een voetbalveldje en een tennisbaan. Er is niet echt een voetbalclub of zo. En de tennisvereniging bestaat niet uit zoveel leden dat die dagelijks geopend is. Er zijn bijvoorbeeld ook geen openbare sporttoestellen zoals je die in oa Leerdam wel hebt. En verder vermaak is er nauwelijks. Rondhangen in de speeltuin, het schoolplein of het kerkplein is een optie. Voor vermaak moet je al snel richting Arkel, Gorinchem of Leerdam. Alles toch wel enkele kilometers verderop. En zonder vervoersmiddel is men al snel aangewezen op die ene buurtbus per uur. Die vaak al zo vol zit. Ja, ‘s avonds is er het dorpshuis, maar een drankje doen in deze tijd is niet goedkoop. En aangezien ik hoorde dat ze € 12,50 leefgeld hebben is dat ook niet echt een optie om vaak te gaan doen. Hopelijk willen mensen uit het dorp helpen met dagbesteding in de vorm van bijvoorbeeld een workshop.
Er is gekozen voor deze locatie. Dit met het oog op de beschikbaarheid. Na de oproep van de staatssecretaris moest de gemeente snel schakelen. Het hotel voldeed aan de gestelde vereisten en was beschikbaar. De gemeente is verantwoordelijk voor de dagbesteding.
Net als in Lexmond willen we deze groep een stap verder helpen in hun zelfredzaamheid in Nederland. Regels die in Lexmond golden, worden overgenomen. De asielzoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van hun kamer, toilet en douche. Het eten wordt met ondersteuning van een woonbegeleider zelf gekookt. Nu deze groep langer blijft onderzoeken we de mogelijkheden om vrijwilligerswerk uit te voeren. Vluchtelingen zonder status mogen nog niet werken in Nederland.

Overigens is het bedrag van € 12,95 geen leefgeld, dat is een term voor de Oekraïens ontheemden. Het bedrag is voor de aanschaf van hygiënische middelen, shampoo, scheermessen, tampons en maandverband en dergelijke.

Hopen dat de start rustig gaat zijn en dat de gemeente luistert naar en vooral iets doet met de pijnpunten die er in het dorp zijn.
We blijven in gesprek met de inwoners, volgende week is er nog een grote bijeenkomst en elke dinsdag is er overleg met de sleutelgroep waar iedereen voor is uitgenodigd. Door met elkaar te blijven praten over zorgen, mogelijke oplossingen hopen ook wij dat de groep hier hun draai vindt en zij een prettige tijd hebben in Kedichem, maar dat het welzijn en welbevinden van onze inwoners ook de focus houdt.

Locatie Hotel aan de Linge

Blijven het restaurant en terras open? Komt er een gescheiden ingang?
Het hotel wordt in zijn totaliteit gehuurd. Het restaurant en het terras maken hier onderdeel van uit. Een gescheiden ingang is hierdoor niet nodig.

Is de horecagelegenheid nu voor een jaar gesloten?
De gemeente boekt het gehele hotel, waar de horeca onderdeel van is. Vanaf 1 maart 2023 is de locatie niet meer vrij toegankelijk.

Mogen er op deze prachtige locatie wel langdurig 60 vluchtelingen verblijven en worden ingeschreven, terwijl jongeren/alleenstaanden met een woonvraag binnen de gemeente Vijfheerenlanden hiervoor beleidsmatig geen mogelijkheid of toestemming voor kunnen krijgen? Deze doelgroep zou ook graag voor een jaar of langer gebruik willen maken van een dergelijke tijdelijke woongelegenheid. Het je hier tijdelijk kunnen vestigen van woningzoekende zou voor vele inwoners een redding zijn, maar ondanks de wachtlijsten mogen uw eigen inwoners dit op deze locatie niet. Dat is meten met twee maten?
Hoe is het mogelijk dat een groep van 60 vluchtelingen hier wordt opgevangen terwijl jongeren en alleenstaanden met een woonvraag binnen de gemeente Vijfheerenlanden niet worden bediend. Onze gemeente is verplicht dit jaar opvang te verzorgen aan 201 vluchtelingen. De aanwijzing van de locatie hotel Aan de Linge is ontstaan naar aanleiding van de oproep van de staatssecretaris om de opvang binnen de gemeentelijke locaties op grond van de noodopvang te verlengen. De crisis maakt dat een hotel als verblijfplaats kan dienen.

Binnen onze gemeente werken we aan oplossingen om het aantal zelfstandige woonruimten te vergroten. We stuiten hierbij op regels en wetten, maar doen onze uiterste best om jongeren een kans te geven op de woningmarkt. Het project Monnikendreef in Vianen is hier een voorbeeld van. Door middel van unitbouw worden hier tijdelijke woningen gerealiseerd voor een periode van 15 jaar. Deze woningen zijn bestemd voor starters en statushouders.

Inwoners van Vijfheerenlanden konden tot 1 maart 2023 gebruik maken van de faciliteiten van het hotel. De gemeente huurt voor een periode van een jaar de kamers van het hotel. Deze noodopvang is niet vergelijkbaar met het aanbieden van zelfstandige woonruimte.

Wie is het aanspreekpunt op de locatie?
Er is iedere dag een locatiemanager aanwezig. Deze locatiemanager was ook manager van de locatie in Lexmond. Hij kent de vluchtelingen erg goed en heeft aanzien in de groep. De contactgegevens worden voor 1 maart 2023 gedeeld.

Hoe kun je nu 58 mensen in 19 kamers. 38 mensen is dan toch maximaal?
Er komen smallere bedden zodat er per kamer vier personen kunnen slapen.

Andere locatie
Gemeente zoek een andere locatie voor zo’n grote groep. Biedt ze meer dan alleen een mooi uitzicht op de Linge. Gun dat deze groep. Kedichem is niet het dorp voor zo’n grote groep voornamelijk alleen reizende mannen.

De gemeente heeft de opdracht om opvang te regelen voor deze groep. De locatie is geschikt. De mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Het belangrijkste is een veilige plek en dat biedt Hotel aan de Linge. Er is op dit moment geen alternatief. In de beantwoording van de eerdere vragen wordt duidelijk dat we de mensen zelfredzaam willen maken, willen begeleiden een zinnige dagbesteding bieden.

Vraag om excuses van de hoteleigenaren. In een interview is de term relschoppers gevallen en dat is niet goed gevallen. Eigenaren zijn geen onderdeel van het dorp. Ze weten niet eens wie de dorpsbewoners zijn en wie langsrijdende toeristen zijn die er op het terras zitten of een maaltijd bestellen. Daarom zou een welgemeend excuus vanuit de eigenaren zeker een gepast iets zijn. En misschien kan dat ook al wel, met wat er gisteren geopperd werd, iets vanuit het hotel teruggedaan word aan het dorp. Ze gaan er zelf goed geld aan verdienen.
Dit is aan de eigenaren of exploitant, niet aan ons als gemeente.

Hoe voorkomen we dat vluchtelingen gaan hangen in bijvoorbeeld de speeltuin of de plek waar nu de ijsbaan is?
De vluchtelingen zijn geen gevangen en zijn vrij om te gaan en staan we ze willen. Hierbij geldt dat ze zich conformeren aan de huisregels die zijn opgesteld. In de huisregels is bepaald dat ze tussen 22:00 en 07:00 uur op de opvanglocatie verblijven. In bijzondere situaties kan de locatiemanager de heer Marco van der Straaten toestemming verlenen om van deze tijden af te wijken. In geval van overlast of niet beschikbaar zijn van speeltuin of voetbalveld voor de inwoners van Kedichem kan de locatiemanager de vluchtelingen aanspreken.

Vluchtelingen

Zijn de mensen vluchtelingen of statushouders?
De groep die wij opvangen zijn 58 asielzoekers uit 14 verschillende landen. Hier zitten -op verzoek van de gemeente- geen zogenoemde ‘veilige landers’ bij.

Zijn het asielzoekers? Omdat jullie spreken over asielcrisis. Of zijn het vluchtelingen?
Het betreft een groep van 58 asielzoekers. In de volksmond wordt deze groep ook vaak als vluchtelingen benoemd. Ze zijn gevlucht naar Nederland en hebben nog geen status. De aanvraag om asiel te krijgen is in behandeling bij het COA en de IND. De groep heeft van 1 november 2022 tot 1 maart 2023 een onderkomen gehad in de noodopvang in Lexmond.

Klopt het dat dit ongeveer 60 asielzoekers zijn van een grotere groep uit Lexmond? Zo ja waar gaat de rest van de groep naartoe? En waarom wordt deze groep gesplitst?
Het betreft de complete groep uit Lexmond. Dat zijn 58 vluchtelingen. De groep is bekend in Vijfheerenlanden. In Lexmond werden oorspronkelijk 70 vluchtelingen opgevangen. Met het oog op de naderende einddatum van de opvang in Lexmond is een aantal personen al verhuisd naar locaties elders in het land.

Zoals ook dat een groep van 60 man zich wekelijks moeten melden verplicht bij het AVIM? Hoe wordt dit vervoer geregeld?
COA verzorgt het vervoer voor gesprekken in het kader van de asielprocedure. De ervaring in Lexmond is dat deze afspraken vaak voor een aantal personen samen wordt gepland en waarbij het vervoer wordt geregeld (taxibus).

Waarom komen er geen Oekraïense ontheemden naar Kedichem?
We vangen al een grote groep Oekraïners op in Meerkerk.

We hebben een dorp met gezinnen. Wat hebben ze hier te zoeken? Breng de vrouwen en kinderen, maar geen tieners.
De groep uit Lexmond is een groep die al aan elkaar gewend is en waarmee het heel goed gaat in Lexmond. We hebben er alle vertrouwen in dat het ook in Kedichem goed gaat. Het zijn gewoon mensen zoals u en ik.

Waarom zijn het er zoveel? Het is bijna 7% van de inwoners?
Het COA wil eigenlijk geen locaties van minder dan 100 mensen. Dat aantal hebben we al erg naar beneden gebracht. Nog minder kan niet, want dan is het niet meer te organiseren en te betalen. Op iedere locatie heb je immers bijvoorbeeld een locatiemanager, begeleiders, dagbesteding en beveiliging nodig.

De staatssecretaris heeft ons verplicht 200 asielzoekers op te nemen. Kunt u als burgemeester geen ander maximum afspreken?
Daar gaan wij niet over. Het is een verplichting vanuit het Rijk.

Er zijn verschillende culturen. Vrouwen hebben andere rechten. Dat kan botsen.
Cultuurverschillen zullen er zijn, maar vaak is dat juist de reden waarom ze gevlucht zijn. Deze groep uit Lexmond is al 4 maanden in onze gemeente en we hebben ervaren dat het cultuurverschil geen probleem is, niet bij de inwoners en niet bij de asielzoekers.

Vluchtelingen hebben vaak psychische problemen. Hoe gaan jullie daar mee om?
We hebben geen vluchtelingen met psychische problemen binnen deze groep. Mensen met psychische problemen gaan naar andere opvangcentra, waar de zorg geboden kan worden die deze mensen nodig hebben.

Hoeveel kinderen onder de leeftijd van 12 jaar komen er? Gaan die dan ook hier naar school en zo ja, gaat dat niet ten koste van het onderwijs voor onze eigen kinderen in verband met de taal. Hoe wordt dit geregeld?
Er is een jongetje dat naar de basisschool gaat. Hiervoor wordt een plek gereserveerd bij de school. Dit kindje heeft in Lexmond ook op school gezeten en die ervaring heeft geleerd dat dit prima gaat.

In de presentatie van crisisnoodopvang Kedichem staat dat het gaat om een groep van 58 bewoners uit 14 verschillende landen. Er wordt genoemd Iran, Venezuela, Somalië, Syrië, Uganda. Dat zijn slechts 5 van de 14 landen. Wat is het totaaloverzicht van de landen van herkomst?
58 bewoners uit 14 verschillende landen:
Een gezin (vader, moeder, zoontje van 4) uit Iran
Een gezin (moeder, zoon, dochter) uit Venezuela
Drie alleenreizende vrouwen uit Afghanistan, Somalië, Soedan
49 mannen in de leeftijd van 18 tot 52 jaar, meeste mannen zijn twintigers en dertigers, komen uit Syrië (19x), Turkije (6x), Ethiopië (4x), Eritrea (5x), Somalië (2x), Gambia (1x), Jemen (6x), Malawi (2x), Uganda (2x), Colombia (1x), Iran (1x)

Dagbesteding

Asielbeleid = jezelf onderhouden: koken boodschappen etc. Hoe is dit georganiseerd of hoe gaat dit georganiseerd worden?
Net als in Lexmond willen we deze groep een stap verder helpen in hun zelfredzaamheid in Nederland. Regels die in Lexmond golden, worden overgenomen. De asielzoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van hun kamer, toilet en douche. Het eten wordt met ondersteuning van een woonbegeleider zelf gekookt. Nu deze groep langer blijft onderzoeken we de mogelijkheden om vrijwilligerswerk uit te voeren. Vluchtelingen zonder status mogen nog niet werken in Nederland.

Hebben jullie er rekening mee gehouden dat er in Kedichem niets is? Geen winkels of activiteiten voor de mensen. Hebben zij een dagbesteding?
Net als in Lexmond verzorgen wij de dagbesteding. De gemeente verzorgt bed, bad, brood en dagbesteding. Er komen vrijwilligers vanuit Lexmond mee voor taalles. Verder gaan we met organisaties en vrijwilligers aan de slag om de dagbesteding verder in te vullen. In Lexmond waren 80 vrijwilligers bezig met de dagbesteding, zoals de wandelclub, voetballen, sporten. Ook zijn er vriendschappelijke contacten in het dorp ontstaan en gaan ze bij elkaar op visite. Er wordt gestudeerd via online cursussen of gaan ze zelf nog met de taal aan de slag. Het gaat om mensen die een serieuze toekomst willen opbouwen.

Het zwembad is onbewaakt. We lopen het risico dat mensen zonder diploma verdrinken. En wie betaalt er dan?
We hebben al contact met de beheerster van het zwembad. Mogelijk maken we de afspraak dat de asielzoekers niet in het zwembad komen. Als ze er wel komen, dan wordt er betaald.

Als de asielzoekers willen voetballen, hoe zorgen we er dan voor dat onze jongens ook nog kunnen voetballen?
Daarover kunnen we afspraken maken. In Lexmond hebben we die afspraken ook gemaakt en inmiddels voetballen ze met en tegen elkaar.

Kunnen de asielzoekers niet werken en zo iets terug doen voor het dorp? Bijvoorbeeld groenonderhoud?
Asielzoekers mogen geen betaald werk doen, maar kunnen wel onder voorwaarden vrijwilligerswerk doen. In Lexmond hebben ze geholpen met koffieschenken in de kerk, bij de kringloop, etc. Ze helpen graag en we onderzoeken wat er mogelijk is in Kedichem.

Waar kan ik me aanmelden om mensen dagbesteding/vrijwilligerswerk te bieden? In de groenvoorziening, klein onderhoud enzovoort?
De gemeente verzamelt alle opties en het aanbod en in overleg met de locatiemanager komen we hierop terug.

Wat gaan deze mensen de hele dag doen (buiten een taal- en kookcursus) en wie gaat dat verzorgen?
Zoals aangegeven tijdens de bijeenkomst wordt de dagbesteding verzorgd. Dit geldt met name voor het middag gedeelte. De ochtend is gereserveerd voor de schoonmaakwerkzaamheden voor de eigen kamer, douche en toilet, corveetaken en Nederlandse les. De gemeente is in overleg met verschillende aanbieders. Vanuit de inwoners avond hebben we begrepen dat het wordt gewaardeerd als de asielzoekers zich inzetten voor een fijne en schone leefomgeving, te beginnen bij de locatie en het terrein om het hotel heen.

Veiligheid

Is hier sprake van externe professionele bewaking?
Ervaringen in Geldermalsen zijn reden voor deze vraag. Er is 24/7 een professioneel team van bewakers aanwezig op de locatie. Dit team staat in contact met handhaving en politie.

Klopt het dat deze asielzoekersgroep 24/7 beveiligd werden in verband met overlast in Lexmond?
Elke groep wordt beveiligd door het COA. De beveiliging in Lexmond is na een aantal weken verlaagd naar de minimale inzet vanwege het feit dat er zich geen voorvallen voordeden. De beveiliging werkt overigens twee kanten op. De eerste weken van de opvang in Lexmond zijn de asielzoekers opgeschikt door zwaar vuurwerk dat vanaf de weg werd gegooid op het terrein van de opvang. Met ondersteuning van de beveiliging is hieraan snel een einde gemaakt.

Klopt het dat onder andere Habion het afgewezen heeft om asielzoekers te plaatsen in het oude gebouw van Huis ter Leede? Zoals ook andere verhuurders? Omdat de veiligheid van andere bewoners niet gegarandeerd kan worden?
Dit klopt niet. Met huis ter Leede zijn op termijn andere plannen.

Klopt het dat het een groep is van jonge (alleenstaande) mannen? Mogen deze zomaar rond het hotel en in het dorp gaan zwerven? Inwoners zijn bang dat dit voor overlast gaat zorgen van de zomer rondom het zwembad, speeltuin etc.
In de groep van 58 asielzoekers zitten 49 mannen in de leeftijd van 18 – 53 jaar. Verder zijn er drie alleenstaande vrouwen en twee gezinnen.
De asielzoekers verblijven onder verantwoordelijkheid van de gemeente in het hotel. De locatie is geen gevangenis. De gasten mogen overdag het hotel verlaten. De huisregel is dat ze zich afmelden en uiterlijk 22:00 uur weer melden op de locatie.

Hoe denken jullie de veiligheid in het dorp te gaan waarborgen? En dan voornamelijk te denken aan de jonge meiden/dames in ons dorp, die in het donker vaak 's morgensvroeg of 's avonds laat moeten fietsen over de dijk naar school etc.?
Het team van medewerkers en beveiligers op de locatie is in contact met handhaving en politie. We begrijpen deze zorgen maar voelen ons gesteund door het uitblijven van incidenten in Lexmond en elders in de provincie. Kinderen kunnen gewoon naar de speelplekken blijven gaan en gewoon fietsen.

Kan mijn dochter nog in bikini over de dijk?
Het zijn mensen zoals u en ik, dus u hoeft u daaraan niet aan te passen. U moet er niet vanuit gaan dat ze over de schreef gaan. Als het escaleert, dan belt u 112, net zoals u in alle gevallen zou doen als het escaleert.

De aanrijtijden van de hulpdiensten zijn veel te lang.
We zullen naar de aanrijtijden kijken en op de juiste plek aan de orde stellen.

Garantie veiligheid
Kan de gemeente bevestigen dat de kinderen in het dorp onbezorgd kunnen spelen zoals ze dat altijd hebben gedaan en veilig zijn?

De vraag aan de gemeente is te garanderen dat er nooit iets zal gebeuren. Dit zijn beloften die een gemeente nooit kan doen. 100% zekerheid en veiligheid bestaat immers niet. Wel zal de gemeente er als partner alles aan doen om de veiligheid van iedereen nu en in de toekomst te waarborgen.

Mobiliteit en Vervoer

Hebben jullie er rekening mee gehouden dat er bijna geen openbaar vervoer is naar de omliggende plaatsen? Hoe wordt het vervoer geregeld?
Doordat er vluchtelingen langere tijd aan de gemeente verbonden blijven, wordt er geïnvesteerd in hun zelfredzaamheid. Het leren fietsen en het verstrekken van een fiets kan hier deel van uitmaken. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor een (extra) verbinding met de bus of buurtbus.

1x per uur gaat er een klein buurtbusje rond. Hier stappen ook schoolgaande kinderen in. Als deze wordt gebruikt door een grote groep dagelijks om naar een supermarkt etc. te gaan. Hoe hadden jullie dit in gedachten?
Voor wat betreft het vervoer gaan de asielzoekers ook gebruik maken van de buurtbus. Wellicht moet deze vaker rijden of met meer bussen. Dit zijn zaken die we kunnen regelen. Het zijn agendapunten die we bespreken met de groep sleutelfiguren van het dorp. Een groep van 8 tot 10 personen die een achterban vanuit het dorp vertegenwoordigen zijn uitgenodigd om elke dinsdagavond van 19:00 uur aan te sluiten om knelpunten te bespreken. Wekelijks zal de gemeente een terugkoppeling verzorgen over de stand van zaken van eerder ingebrachte knelpunten.

Is er nagedacht over vervoer? De regeling is minimaal, door de weeks kunnen er tussen 8.22 uur en 17.22 uur maximaal 9 personen per uur worden vervoerd, op zaterdag iedere 2 uur en op zondag niemand. Is het ontbreken van of de kleinschalige opzet van basale (sociale) voorzieningen (voor zowel volwassenen als kinderen) voldoende om 60 extra personen op een verantwoorde wijze te laten verblijven in van alles afgelegen dorpje?
Deze kwetsbare mensen zijn grotendeels zonder dagbesteding. Ze worden zeer langdurig geplaatst op een niet daarvoor ingerichte locatie.
Hoe gaat de gemeente bijvoorbeeld voorkomen dat deze mensen gaan dwalen langs de dijk (geen stoep) en door het altijd rustige dorpje? Veel anders is er voor hen hier immers niet te doen.

Samen met de sleutelfiguren van het dorp gaan we onderzoeken of en hoe we extra vervoer van en naar het dorp kunnen realiseren. Als blijkt dat de huidige verbindingen ontoereikend zijn dragen wij zorg voor meer verbindingen. Een en ander zal in de nabije toekomst worden uitgewerkt. De gemeente draagt zorg voor een goede dagbesteding van de asielzoekers. Deze dagbesteding is in Lexmond ook geregeld en zal (deels) in Kedichem worden voortgezet. Aanvulling met vrijwilligersinitiatieven vanuit de gemeenschap uit Kedichem zou en welkome aanvulling zijn.

De gemeente acht de locatie van Hotel Aan de Linge geschikt voor de opvang van asielzoekers. De locatie is onderzocht door het COA. Ook het COA acht de locatie geschikt.

Financiën

Wie ontvangt het geld per dag wat de asielzoekers ontvangen van de gemeente? Wanneer je een vluchteling in huis neemt ontvang je daar 125,- pp week mee. De gemeente gaat dit betalen aan de hoteleigenaren (huurders pand)? Het is gemeenschapsgeld volgens de wet openbaarheid bestuur hebben de inwoners recht om dit te weten. Weet de eigenaar hiervan af?
Hier worden zaken door elkaar gehaald. Deze bedragen zijn voor de opvang van Oekraïners bij particulieren thuis. Voor asielzoekers geldt deze regeling niet. De kosten die gemaakt worden voor de regeling bed, bad en brood komen voor rekening van het COA. Op de site van de VNG is informatie te vinden over de vergoedingen die betaald kunnen worden.

Dit is een verdienmodel voor de eigenaren van het hotel (was nagenoeg failliet, reden is bekend). Wat is hun plan, elk jaar verlengen tot de 5 jaar? En mogen zij als huurders met als bestemming hotel en restaurant dit zomaar omtoveren tot een AZC? Wat vindt de eigenaar hiervan? Het riekt meer naar een financiële noodsituatie (motivatie) vanuit de hoteleigenaren?
Dit zijn vragen die de gemeente niet kan beantwoorden. De kosten voor de opvang worden volledig vergoed door het COA. De gemeente heeft geen zicht op de beweegredenen van de eigenaar of exploitant anders dan hoe deze zijn geuit bij het interview met RTV Utrecht.

Krijgen de asielzoekers geld?
Vluchtelingen krijgen een bedrag van € 12,95 per week. Hier kunnen ze hygiënische producten van kopen.

Wie betaalt dit allemaal?
Het COA betaalt dit, maar uiteindelijk wordt het betaald door het Rijk en dus door alle Nederlanders.

Door hier vluchtelingen op te vangen spekken jullie de hoteleigenaar
Het is niet ons doel om de hoteleigenaar te spekken, maar om de vluchtelingen op te vangen.

Overig

En hoe hebben jullie bedacht om deze informatieavond in het hotel te houden? Beseffen jullie wel dat misschien maximaal 80 mensen daar naar binnen kunnen. Ons dorp telt ongeveer 800 inwoners. Laat we zeggen de helft van alle inwoners komt?
Wij kozen voor het hotel omdat op het moment van plannen het dorpshuis niet beschikbaar was. Nadat deze locatie is gecommuniceerd kwam het dorpshuis wegens annuleringen beschikbaar. Om verwarring te voorkomen hielden we vast aan de gekozen locatie. In Lexmond zijn destijds ongeveer 100 personen naar de eerste informatieavond gegaan.

Waarom is noodopvang nodig?
We hebben een grote toestroom van vluchtelingen. Ze kunnen niet allemaal in Ter Apel opgenomen worden. Het Rijk heeft gemeenten daarom op 7 februari 2023 gevraagd om de opvang van vluchtelingen in hun gemeenten te verlengen. Hier geeft Vijfheerenlanden gehoor aan. Men werkt aan een wet. Wanneer deze wordt aangenomen kan het Rijk gemeente verplichten om ca.200 asielzoekers op te nemen en wijst daar dan ook een locatie voor aan. Door er nu voor te zorgen dat de vluchtelingen uit Lexmond in onze gemeente kunnen blijven, kunnen we zelf de regie houden. Wel verwachten we dat we nog 150 asielzoekers extra in onze gemeente moeten onderbrengen. Met deze opgave gaan we ook aan de slag.

Wat krijgt Kedichem ervoor terug als de asielzoekers hier worden opgevangen?
Kedichem mag aangeven wat het dorp nodig heeft. We kunnen dan in gesprek en kijken wat we kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de school.

Kunt u toezeggen dat het dorpshuis blijft bestaan?
Dat acht de wethouder vanzelfsprekend, dus het antwoord is ja.

Als melkveehouder moet ik overal een vergunning voor hebben. Hier wordt vrijdag een besluit genomen en kan het allemaal gewoon. Hoe kan dit?
Mensen in een hotel opvangen kan zonder vergunning.

Hoe zorgt u ervoor dat het allemaal goed blijft gaan?
Er is elke week een gesprek met een aantal sleutelfiguren uit het dorp. We zorgen bovendien voor heldere huisregels. Er is nauw contact tussen locatiemanager, team van beveiligers op locatie en handhaving en politie. Daarnaast evalueren we na drie maanden.

Geen brief gehad
De gemeente aan een brief die alle inwoners van Kedichem hebben gehad. Dat is niet het geval. Nu via Facebook vernomen.

We hebben een uitdraai laten maken vanuit alle woonadressen in het dorp Kedichem. Vervelend om te horen dat deze lijst niet compleet is. Wij onderzoeken of we de lijst nog een andere manier kunnen maken. Overigens is alle informatie terug te vinden op onze website.

Wat is het telefoonnummer van de beveiliging die 24/7 in het hotel zijn indien er zich calamiteiten voordoen?
Dit nummer wordt gecommuniceerd op het moment dat de beveiliging per 1 maart 2023 start.

Klopt het dat de eigenaar van het pand een kort geding heeft gestart tegen de exploitanten van het hotel en zo ja, wanneer dient deze?
De exploitant, gemeente en het COA zijn gedagvaard door de eigenaar van het hotel. Het kort geding wordt vrijdag 24 februari 2023 behandeld. De gemeente toont verantwoordelijkheid en bestuurlijk lef om de voorbereidende werkzaamheden vooruitlopend op dit geding niet te staken. Het gehele proces vraagt een strakke planning en ruimte om ontwikkelingen af te wachten is niet gegeven.

Waarom is er nog geen omgevingsvergunning aangevraagd?
In het kader van de huidige crisis volstaat op dit moment een positieve schouw door het COA en de VRU. De vergunningen worden hierna aangevraagd. In dit geval voorzien we geen problemen met de vergunning aangezien de bestemming van de locatie zijnde recreatie hetzelfde blijft.