Noodopvang Kedichem

Vanaf 1 maart 2023 vangt de gemeente Vijfheerenlanden de groep vluchtelingen uit de opvang in Lexmond op in Hotel aan de Linge aan de Lingedijk in Kedichem. De groep bestaat uit 58 personen die voor de duur van één jaar in het hotel een veilig onderkomen vinden.

Inspanningsverplichting

De opvang van vluchtelingen is vaak in het nieuws. De omstandigheden waaronder mensen werden opgevangen waren ronduit slecht.

Het Rijk heeft de opvang van asielzoekers tot crisis bestempeld en gemeenten meermaals gevraagd te helpen met het tijdelijk opvangen van deze vluchtelingen. De Veiligheidsregio Utrecht en de gemeenten binnen deze regio hebben de inspanningsverplichting op zich genomen om op korte termijn opvangplekken te realiseren.

Het college heeft samen met de VRU en het COA een noodopvanglocatie gerealiseerd in Lexmond. Deze locatie wordt per 1 maart 2023 ontmanteld. Het college wil de groep uit Lexmond binnen de grenzen van onze gemeente blijven opvangen. De groep kent onze gemeente, heeft eerste stappen gezet in het leren van de Nederlandse taal en onze gebruiken. Een aantal geniet onderwijs in de ISK in Gorinchem. Een mooi proces dat ze graag willen continueren.

In gesprek met de omgeving

Er is een spanningsveld tussen de snelheid van moeten handelen in deze crisis en het zorgvuldige gesprek voeren met de omgeving. De gemeente wil met verschillende groepen uit het dorp in gesprek. Zo vormen ze een kerngroep met vertegenwoordigers uit diverse groepen. We geven invulling aan de opdracht onderdak te bieden, maar houden daarbij het welzijn en welbevinden van onze inwoners scherp in het oog.

Heeft u een vraag over de noodopvang? Laat het ons weten via crisisnoodopvang@vijfheerenlanden.nl.

Veel gestelde vragen

Lees voor u ons mailt onze pagina Veel gestelde vragen over Noodopvang Kedichem door. Misschien staat hier het antwoord op uw vraag.

Raadsinformatiebrieven

Bewonersbrief 9 mei 2023

Beste inwoner van Kedichem,

Op dinsdag 16 mei 2023 organiseert de gemeente een inwonersavond vanaf 19.30 uur in De Stoof in Kedichem over de opvang van asielzoekers in Hotel aan de Linge. Wij nodigen u, en al uw mededorpsgenoten, hier van harte voor uit.

Wat willen we met u delen?

Op 28 februari 2023 namen de vluchtelingen hun intrek in het Hotel. Vooraf hielden we inwonersavonden, haalden zorgen op en maakten afspraken. We willen graag met u in gesprek over de ervaringen van de eerste weken. Waar moeten we zaken anders oppakken, welke nieuwe afspraken maken we met elkaar? De drie basisafspraken zijn en blijven in beton gegoten:

  • De opvang duurt tot 1 maart 2024.
  • Er is ruimte voor 58 mensen.
  • Er is geen ruimte voor veilige landers.

Hoe gaat het nu?

Er is wekelijks overleg met de sleutelfiguren en de wethouder op dinsdagavond in De Stoof. De sleutelfiguren vertegenwoordigen een groep uit het dorp. Vaste onderwerpen van gesprek zijn de omgeving, de veiligheid en het vullen van de dagbesteding. We vertellen u graag hoe we met meldingen omgaan, hoe de dagen er op de opvang uitzien en hoe we met elkaar zoeken naar mogelijkheden om voor iedereen een prettig leefklimaat te maken in Kedichem.

Hoe verder?

Met de sleutelgroep zijn en blijven we in gesprek over de vaste onderwerpen, maar we zijn ook op zoek naar mogelijkheden die de opvang het dorp biedt. De verslagen van deze overleggen vindt u onder aan deze pagina.

Binnen de groep en in overleg met dorpsgenoten is een lijstje van wensen en ideeën gemaakt. We hebben deze voor u op een rijtje gezet. Naast de ideeën op het lijstje is ook gesproken over woningbouw in Kedichem. De ontwikkeling van woningbouwplannen is ook een grote wens van de gemeente, maar vergt een lange adem. De sleutelgroep heeft gekeken naar ideeën die snel gerealiseerd kunnen worden en om die reden niet op het lijstje gezet. Natuurlijk werkt de gemeente onverminderd door om woningbouw in Kedichem mogelijk te maken. Er waren ook wensen die we direct uit konden voeren: de doeltjes op het voetbalveld zijn vervangen en er is opdracht gegeven plantenbakken op het kerkplein te plaatsen.

Op het stembiljet in de bijlage staan de overgebleven ideeën. Wij vragen alle inwoners drie ideeën aan te kruisen. Met de sleutelgroep kijken we dan welke ideeën kunnen worden uitgevoerd. De financiering van de ideeën vraagt een slag om de arm. De hele week staat de stembus in de hal van De Stoof. Natuurlijk kunt u het biljet ook de 16e in de bus gooien.

Wij zien u graag

U leest, wij hebben u veel te vertellen en te vragen. Wij hopen zoveel mogelijk inwoners van Kedichem te ontmoeten op dinsdag 16 mei 2023 in De Stoof. Heeft u in de tussentijd vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met crisisnoodopvang@vijfheerenlanden.nl.

Nogmaals, graag tot de 16e!

Met vriendelijke groet,

S.J.D. (Shalandra) Hitipeuw
Wethouder Gemeente Vijfheerenlanden

Bewonersbrief 23 februari 2023

Beste inwoners,

Op 10 februari 2023 informeerden wij u dat we de groep vluchtelingen uit Lexmond onderdak willen bieden in Hotel aan de Linge in Kedichem. Met de opvang van deze vluchtelingen gaan we in op de dringende oproep van het Rijk om de opvang van de vluchtelingen die al binnen onze gemeentegrenzen verbleven te verlengen, omdat zij anders nergens anders terecht kunnen. Wij zijn ons ervan bewust dat dit bericht u overvallen heeft.

Tijdens de informatieavond en gesprekken met de sleutelgroep is ons college gevraagd het besluit om de vluchtelingen op te vangen schriftelijk aan de inwoners van Kedichem te bevestigen. We doen dit met deze brief.

  • Het college besloot Hotel aan de Linge af te huren voor de groep vluchtelingen uit Lexmond, bestaande uit maximaal 58 personen.
  • We doet dit voor de duur van 1 jaar, dus tot uiterlijk 1 maart 2024.
  • Verder zeggen we toe geen onderdak te bieden aan veilige landers.

Om het verblijf van deze groep goed te laten verlopen voor de groep en voor de inwoners van het dorp en om de veiligheid en het welzijn van een ieder te borgen vindt wekelijks overleg plaats.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden,

Bewonersbrief 22 februari 2023

Op donderdag 23 februari 2023 organiseren wij een tweede informatieavond over de crisisnoodopvang in Hotel aan de Linge. We blikken terug op de eerste avond, geven een terugkoppeling van de zorgen, vragen en suggesties en maken afspraken. De avond start om 19.00 uur en vindt plaats in dorpshuis De Stoof.

De eerder gestelde vragen en antwoorden vindt u op de pagina Veel gestelde vragen Crisisnoodopvang Kedichem. Deze informatie wordt een aantal keer per week geactualiseerd.

Er zijn al veel onderwerpen besproken. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u aanvullende vragen heeft, of suggesties. U kunt altijd, dus tijdens de hele periode tot 1 maart 2024 een mailtje sturen naar crisisnoodopvang@vijfheerenlanden.nl. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of kunt u op een andere manier een bijdrage leveren? Dat kan via hetzelfde adres.

Wij hopen u donderdag 23 februari 2023 weer te zien, maar vooral te spreken. Want door met elkaar in gesprek te blijven, naar elkaar te luisteren en te handelen maken we een prettig woonklimaat voor de vluchtelingen, maar het belangrijkste, ook voor u als bewoners van Kedichem.

Met vriendelijke groet,

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden

Bewonersbrief 10 februari 2023

De gemeente Vijfheerenlanden staat voor een opgave. De asielcrisis, het opvangen van vluchtelingen op een menselijke manier waarbij we het welzijn en welbevinden van onze inwoners scherp in het oog houden. Een opgave waar we als gemeente voor moeten staan, maar ook willen staan. Vijfheerenlanden levert graag een bijdrage aan dit complexe vraagstuk. Van november 2022 tot 1 maart 2023 hebben wij die bijdrage geleverd door een opvang in te richten in Lexmond.

De ervaringen in Lexmond zijn positief. Maar we sluiten onze ogen niet voor de emotie in het land die het aanwijzen van een locatie voor de opvang van vluchtelingen kan oproepen. Sommige inwoners staan klaar om te helpen, anderen vrezen voor hun veiligheid, gaan in protest en voelen zich gepasseerd of niet serieus genomen. Wij erkennen de dilemma’s en het verschil in inzicht en opvattingen onder onze inwoners.

Hotel aan de Linge

Midden in dit spanningsveld hebben wij vrijdag 10 februari 2023 een besluit genomen om de groep gasten uit Lexmond op te vangen in Hotel aan de Linge in Kedichem. Het gaat om maximaal 60 gasten voor de duur van 1 jaar. Deze groep is inmiddels een hechte homogene groep. De groep heeft de afgelopen maanden laten zien op een positieve manier een bijdrage te willen leveren. Wij zijn ervan overtuigd dat de goede ervaringen in Lexmond zich met deze groep mensen voortzetten in Kedichem.

Informatieavond

Wij kunnen ons voorstellen dat u behoefte heeft aan meer informatie, zich zorgen maakt of andere vragen heeft. Wij willen graag met u in gesprek. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een eerste informatieavond op donderdag 16 februari 2023 om 19.00 uur in Hotel aan de Linge, Lingedijk 2 in Kedichem. Hier kunt u al uw vragen stellen.

In gesprek blijven

Belangrijke vragen aanstaande donderdag zijn: Hoe blijven we in gesprek met elkaar? Waar kunt u terecht tijdens het proces? Met wie moeten we in gesprek? Samen met u geven we graag invulling aan dit onderdeel.

Niet in de gelegenheid?

Kunt u niet aanwezig zijn? Dat begrijpen wij. De tijdspanne is kort, maar dat heeft natuurlijk te maken met de urgentie van dit onderwerp. Na donderdag zullen wij daarom op papier een verslag van de avond rondsturen met daarin de contactgegevens en mogelijkheden om in gesprek te komen en te blijven. Vragen kunt u ook altijd stellen via crisisnoodopvang@vijfheerenlanden.nl.

Zoals gezegd, wij beseffen dat de crisisopvang een beladen onderwerp is. Een onderwerp waarin mensen van mening kunnen verschillen. In onze gemeente mag dat ook, we willen ruimte geven aan de verschillende meningen binnen de opdracht die wij als gemeente hebben. Daarin zullen we elkaar moeten blijven vinden, aan de gesprekstafel, tijdens informatieavonden of in een los gesprek.

Wij maken daarmee graag een begin op donderdag 16 februari 2023.

Graag tot donderdag!
College Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden

Verslagen sleutelgroep