Vacatures

Kijk of we op zoek zijn naar nieuwe gemotiveerde collega's.

Op dit moment staan de volgende vacatures open:

Vijfheerenlanden

Samen met onze inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers geven we vorm aan de gemeente Vijfheerenlanden. Onze inwoners zijn in eerste instantie zelf aan zet als het gaat om het vinden van oplossingen voor hun uitdagingen. Onze rol als gemeente verschilt daarom per kwestie. Soms leggen wij verbindingen tussen kennis en kunde, soms stellen we de regels, soms voeren we de regie en soms voeren we uit. De inwoners treffen een gemeente die meedenkt, mogelijk maakt en begrijpt wat de bedoeling is. We kennen de bijzonderheden van elke kern en we staan in verbinding met onze veelzijdige gemeenschap. Ook in de regionale en landelijke netwerken zijn we te vinden, zodat we vooruit kunnen kijken en onze invloed aan kunnen wenden ten gunste van onze inwoners en partners. We vertrouwen op de kracht van onze samenleving en waar nodig bieden we een helpende hand.

Dienstverlening staat op één

Iedereen die werkzaam is voor de gemeente Vijfheerenlanden heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan. Dienstverlening omvat alle contacten. Aan het loket, in het dorpshuis en op straat. We benutten deze contacten om goed te luisteren naar wat nodig is. Elke medewerker is aanspreekbaar op de dienstverlening. We bieden zoveel mogelijk producten en diensten digitaal aan, als dat nodig is passen we de dienstverlening aan. Er is één gemeentehuis waar op afspraak wordt gewerkt, zo voorkomen we hinderlijke wachtrijen. Wij bezoeken uiteraard ook mensen of locaties. Zo bieden we onze dienstverlening daar waar nodig is.

Flexibele, betrouwbare en betrokken medewerkers

We zijn een compacte organisatie met weinig hiërarchie waardoor we slagvaardig kunnen werken. De gemeenteraad, het college en de ambtenaren werken nauw met elkaar samen. De ambtelijke professionals zijn mensen die de gemeente en gemeenschap kennen, die de oplossing niet bedenken vanachter het bureau maar juist inwoners ontmoeten, vragen stellen en goed kunnen aansluiten, waarnemen en luisteren. Ze hebben het lef buiten de gebaande paden te gaan als de situatie daar om vraagt. Het zijn betrouwbare, flexibele mensen die de competenties in huis hebben die nodig zijn voor de rol die ze vervullen. Ze zijn gemotiveerd om het gewenste resultaat te behalen. Betrokkenheid bij doelen, werkwijzen en resultaten door medezeggenschap en verantwoordelijkheidstoedeling leiden bij hen tot inspiratie en enthousiasme.

Kernwaarden

De gemeente Vijfheerenlanden werkt vanuit vijf kernwaarden:

  • Wendbaar: we zijn enerzijds in staat op efficiënte manier uitvoering te geven aan onze basisdienstverlening en op effectieve manier de wettelijke taken uit te voeren. Anderzijds hebben we het vermogen maatwerk te leveren als de opgave hier om vraagt. We kijken naar wat er wel kan in plaats van wat er niet kan.
  • Betrouwbaar: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Ons handelen is transparant. Gelijke situaties worden gelijk behandeld.
  • Resultaatgericht: we zorgen er voor dat we ons doel bereiken op een zo efficiënt mogelijke manier.
  • Verbindend: we werken mensgericht vanuit verbinding met de samenleving en maatschappelijke partners. We geloven dat strategische allianties steeds belangrijker worden bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
  • Duurzaam: het resultaat van ons denken en doen is toekomstbestendig, met oog op de generaties na ons.