Hulp voor kinderen

Maakt u zich zorgen over uw kind? Zijn er problemen thuis? Weet u niet goed bij wie u met deze vragen terecht kan? Misschien kunnen wij u helpen.

Is uw kind veel somber? Denkt u dat het drugs gebruikt of teveel gamet? Of heeft uw kind een beperking en hulp nodig? Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunnen wij u misschien helpen.

De hulpverlener van de gemeente luistert naar uw verhaal. Daarna bespreekt hij of zij met u wat u het beste kunt doen. En of er begeleiding mogelijk is. Bijvoorbeeld met jeugdhulp. Deze hulp is niet alleen bedoeld voor de kinderen zelf. Ook de mensen die hen opvoeden (ouders, voogden) worden geholpen.
Is professionele hulpverlening nodig? Dan krijgt uw kind een beschikking en een persoonsgebonden budget (pgb). Hiermee kunt u zorg inkopen.

U kunt ook bij verschillende organisaties terecht voor ondersteuning en voorlichting. Daarvoor hoeft u geen contact met de gemeente op te nemen. Kijk hiervoor bijvoorbeeld bij:

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Uw kind moet bijvoorbeeld jonger dan 18 jaar zijn.

Aanpak

Heeft u hulp nodig? Neem contact op met het Sociaal Loket. Dit gaat zo

Doe een aanvraag. Een (jeugd-)medewerker van het Sociaal Team neemt daarna contact met u op. U bespreekt met de medewerker wat u zelf kunt doen om uw vraag om hulp op te lossen. We vertellen u welke voorzieningen er zijn en welke ondersteuning we kunnen bieden. Samen maken we een actieplan. Met dit actieplan kunt u een aanvraag voor jeugdhulp indienen.

Nu jeugdhulp aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)

Wij werken samen met de huisarts, jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Het kan zijn dat zij u met uw vraag naar het Sociaal Team sturen om hen mee te denken over wat uw kind of gezin nodig heeft.