Dorpswoonvisie voor Lexmond afgerond

5 februari 2024

Het college van Vijfheerenlanden heeft een dorpswoonvisie voor Lexmond opgesteld. De dorpswoonvisie geeft het ruimtelijk kader voor de toekomstige ontwikkeling van de kern. Samengevat geeft de dorpswoonvisie aan waar in de toekomst gebouwd kan worden en welke voorwaarden daaraan gesteld worden. Daarnaast komen ook andere onderwerpen zoals de randweg, verkeersveiligheid, groen en ruimte voor ondernemen aan de orde. De dorps(woon)visie vormt daarmee ook een afwegingskader voor ruimtelijke initiatieven.

5 speerpunten

De dorpswoonvisie is het resultaat van een intensief participatieproces met de bewoners. De volgende 5 speerpunten staan centraal:

  1. Een dorp waar het fijn wonen is voor jong en oud.
  2. Een veilig en goed bereikbaar dorp.
  3. Een groen dorp midden in het groene hart.
  4. Een levendig dorp waar we elkaar kennen en samenleven.
  5. Een dorp waar we samen kunnen ondernemen.

Met de dorpswoonvisie nodigen we alle partijen uit om hieraan bij te dragen.

VHL-plein en raadsvergadering

Op 27 februari 2024 wordt de dorpswoonvisie gepresenteerd aan de gemeenteraad op het VHL-plein. Op 5 maart 2024 buigt de raad zich over de dorpswoonvisie. Op 21 maart 2024 neemt zij hierover een besluit.