Dorpswoonvisie voor Schoonrewoerd afgerond

19 maart 2024

Het college van Vijfheerenlanden heeft een dorpswoonvisie als uitgangspunt voor de ontwikkeling van Schoonrewoerd vastgesteld. De dorpswoonvisie geeft het ruimtelijk kader voor de toekomstige ontwikkeling van de kern. Samengevat geeft de dorpswoonvisie aan waar in de toekomst gebouwd kan worden en welke voorwaarden daaraan gesteld worden. Daarnaast komen ook andere onderwerpen zoals de behoefte aan wandelpaden, groen en verkeersveiligheid aan de orde. De dorpswoonvisie vormt daarmee ook een afwegingskader voor ruimtelijke initiatieven.

5 speerpunten

De dorpswoonvisie is het resultaat van een intensief participatieproces met de bewoners. De volgende 5 speerpunten staan centraal:

  1. Versterken van een gezonde en prettige omgeving om samen te leven.
  2. Samen bouwen aan woongenot in ons dorp.
  3. Verduurzamen van het dorp.
  4. Verbeteren van de verkeersveiligheid en openbaar vervoer.
  5. Ruimte bieden aan de lokale economie en bedrijvigheid.

Met de dorpswoonvisie nodigen we alle partijen uit om hieraan bij te dragen.

VHL-plein en raadsvergadering

De dorpswoonvisie gepresenteerd aan de gemeenteraad op een VHL-plein in de volgende raadscyclus. Daarna volgt bespreking in de commissie Ruimte, Wonen en Duurzaamheid en besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering. De exacte planning wordt door het presidium bepaald.