VHL plein ON TOUR

4 juni 2024

Op donderdag 20 juni 2024 bij LACO Sportcentrum Leerdam (Tiendweg 9).

Programma

19.00 – 20.00 uur Rondleiding door Berenschot/ Het Dak (parallelsessie)
19.00 – 20.00 uur Presentatie werklandschap Gaasperwaard III (parallelsessie)
20.00 – 20.45 uur Inspreekuur*
20.45 – 21.00 uur Pauze/aan de praat met de raad
21.00 – 22.00 uur Aanbevelingen rekenkamerrapport Niemans
Vanaf 22.00 uur Napraten

Wees welkom!

U bent van harte welkom om binnen te lopen, te luisteren en het gesprek aan te gaan. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met griffie@vijfheerenlanden.nl.

* Het inspreekuur vervangt het inspreken tijdens commissievergaderingen.