Geboorteaangifte

U heeft een kind gekregen, gefeliciteerd! Het is belangrijk dat u binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doet bij de gemeente waar het kind is geboren. In Vijfheerenlanden is het mogelijk om digitaal de geboorteaangifte te doen. Daarvoor hoeft u de deur niet uit.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de geboorteakte op. Waarna uw kindje in de Basisregistratie Personen (BRP) geregistreerd wordt en een Burgerservicenummer (BSN) krijgt.

Digitale geboorteaangifte

Digitale geboorteaangifte geldt niet voor levenloos geboren kinderen.

 • Er zijn drie personen die digitaal aangifte kunnen doen:
  • de vader van het kind
  • of als er geen vader is
   • de moeder van het kind
   • de meemoeder (ouder volgens de wet)
 • In ieder geval één van beide ouders heeft de Nederlandse nationaliteit
 • Ondertekende geboorteverklaring (PDF, 498.9 kB)door verloskundige of (huis)arts
 • Beide ouders moeten op hetzelfde adres in Nederland wonen en ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP)
 • Akte van erkenning kind, als de ouders niet met elkaar zijn getrouwd of geen geregistreerd partnerschap hebben.
 • Aangever beschikt over DigiD.

Digitaal geboorteaangifte doen (Deze link gaat naar een externe website)

Nadat de aangifte is afgerond ontvangt u in uw mailbox een bevestiging. Als u geen bevestiging ontvangt, vragen wij u om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Persoonlijk geboorteaangifte doen

Het is ook mogelijk persoonlijk aangifte te doen (aan de balie in een gemeentehuis).

Afspraak maken voor persoonlijke geboorteaangifte (Deze link gaat naar een externe website)

Wie mag aangifte doen?

Zijn zowel de moeder, de vader of meemoeder niet in staat om digitaal of persoonlijk aangifte te doen?

 • Dan moet iemand die bij de geboorte aanwezig was dit doen. Denk aan de verloskundige, arts, kraamhulp of familielid.
 • Als ook de hierboven genoemde personen niet kunnen, dan moet de eigenaar van de woning waar het kind is geboren aangifte doen. Of het hoofd van het ziekenhuis of kliniek waar het kind is geboren.
 • Is er niemand die aangifte mag of kan doen? Dan doet de burgemeester - of een door de burgemeester aangewezen ambtenaar - dit.

Nodig

 • De aangever toont een origineel en geldig legitimatiebewijs op zijn/haar naam
 • Bent u niet de ouder van het kind? Neem dan een kopie identiteitsbewijs van de ouders mee
 • Een verklaring van de verloskundige, arts of een geboortebericht van het ziekenhuis/geboortekliniek
 • Bent u als ouders niet getrouwd en is het kind al voor de geboorte erkend? Neem dan een kopie van de erkenningsakte mee
 • Krijgt het kindje de achternaam van de moeder omdat er naamkeuze is gedaan? Neem dan een kopie van de akte van naamkeuze mee
 • Uw trouw- of partnerschapsboekje (als u dit hebt en bijschrijving kind wilt)

Kosten

De aangifte zelf is gratis.

Wilt u graag een uittreksel of een afschrift van de geboorteakte krijgen? Dan kunt u online een uittreksel burgerlijke stand aanvragen zodra de geboorteakte is gemaakt en uw kindje staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

Termijn

Doe de aangifte binnen 3 dagen na de geboorte.

Is u kind bijvoorbeeld geboren op maandag? Dan doet u de aangifte uiterlijk op donderdag. Hieronder staan alle dagen van de week:

 • Maandag, aangifte niet later donderdag
 • Dinsdag, aangifte niet later vrijdag
 • Woensdag, aangifte niet later dan maandag
 • Donderdag, aangifte niet later dan maandag
 • Vrijdag, aangifte niet later dan dinsdag (is de maandag ervoor een feestdag? Doe de aangifte dan uiterlijk op woensdag.)
 • Zaterdag, aangifte niet later dan dinsdag
 • Zondag, aangifte niet later dan woensdag

Doet u de aangifte later dan 3 dagen na de geboorte? Dan moeten wij dit melden bij de officier van justitie.

Aanpak

U doet aangifte bij de gemeente waar het kind geboren is.

 1. Bekijk of u voldoet aan de voorwaarden voor digitale geboorteaangifte (zie hierboven).
 2. Zo niet, maak een afspraak voor persoonlijke aangifte aan de balie.
 3. Onze medewerker maakt een geboorteakte op.
 4. Uw kind wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).
 5. Uw kind krijgt een Burgerservicenummer (BSN).

Zorg dat u (een kopie van) de volgende documenten bij de hand heeft:

 • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • een verklaring van geboorte van de arts of verloskundige
 • de akte van erkenning, als u het kindje eerder al heeft erkend
 • de akte van naamskeuze, als u bij de erkenning de achternaam heeft gekozen
 • uw trouwboekje of partnerschapsboekje, als u dit hebt en bijschrijving van uw kind wilt
 • Bent u niet de ouder? Neem dan ook een identiteitsbewijs van de ouders mee.