Januari 2022: Update

In november 2021 zijn de eerste wadi’s gegraven en zijn er 7 nieuwe bomen geplant in het park. Nu is het tijd voor de volgende fase.

Er is gezocht naar een partij die de ideeën van de inwoners en van de gemeente kan vertalen in een ontwerp dat geschikt is om uit te voeren. Deze partij is gevonden en heet IMOSS. Zij hebben veel ervaring met soortgelijke projecten in de omgeving.

Maar IMOSS kan niet zomaar aan de slag. Daarom is het bestaande park in zijn geheel ingemeten, is bekend wat de hoogtes zijn en waar zich de glooiingen in het terrein bevinden. Zo zijn de twee “bulten” van grond markante plekken in het park.

Ook is er een onderzoek uitgevoerd naar de bestaande Flora en Fauna in het gebied. Er is een relatie gelegd met de voorgenomen werkzaamheden en welk effect dit kan hebben. Bureau Waardenburg heeft dit onderzoek uitgevoerd en heeft een samenvatting geschreven.

En wat gaan we verder doen?

Het onderzoek naar de Flora en Fauna is uitgevoerd om in februari 2022 van start te kunnen met de eerste werkzaamheden. De gemeente gaat dan het achterstallige onderhoud aan het groen in het park wegwerken. Onder zorgvuldige begeleiding wordt oud, niet levensvatbaar groen (bomen en beplanting) verwijderd. Voor alle zekerheid voeren we net voor de kap toch nog een extra Flora en Fauna onderzoek (quick-scan) uit. Dit alles in het kader van de wet Natuurbescherming. Waar noodzakelijk passen we de werkzaamheden tijdens uitvoering aan.

Het oude vrijkomende hout wordt waar mogelijk hergebruikt. Bijvoorbeeld voor aan te leggen houtrillen. Deze zijn goed voor de biodiversiteit. Bieden schuil- en nestgelegenheid voor vogels, kleine zoogdieren en amfibieën. Zeker ook in combinatie met de wadi’s en de nog te realiseren natuurvriendelijke oevers.

Vervolgens wordt later dit jaar de openbare ruimte verder aangepakt in de vorm van nieuwe voet- fietspaden, aanleg natuurvriendelijke oevers en verbetering van openbare verlichting. Als laatste wordt het park voorzien van nieuw groen. Wanneer dit alles gaat plaatsvinden is nog niet in detail bekend. Houd de diverse kanalen van de gemeente in de gaten, zodat u op de hoogte bent wat er allemaal speelt.

Welke Inwonersinitiatieven lopen er?

De werkgroep heeft twee initiatieven ingediend. De eerste is de aanleg van een hondenspeelplaats. In de komende maanden gaat een groep vrijwilligers van start met de bouw van een hek (houtril) rondom deze speelplaats. Als dit gereed is, worden de speeltoestellen voor de honden geplaatst.

Het tweede initiatief is het plaatsen van speeltoestellen. De werkgroep heeft een ontwerp gemaakt. De plaatsing van de toestellen volgt nadat de gemeente het ontwerp heeft goedgekeurd.