September 2022: Update

We hebben u voor het laatst op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond Park Monnikenhof in mei van 2022. Er is weer veel gebeurd in de afgelopen periode.

Wat hebben we allemaal gedaan?

Aan de (zuid)oost kant van het Park zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Bestaande voetpaden zijn aangepast om ruimte te maken voor de aanleg.

De oevers zijn nog niet helemaal klaar. Aan het einde van de zomer/herfst, in de nattere maanden, worden de natuurvriendelijke oevers definitief ingericht. Dit betekent dat de grond van de oevers wordt voorbereid en dat de oevers worden ingezaaid met een speciaal gras- en bloemenmengsel.

En wat gaan we verder doen?

De voorbereidingen zijn getroffen voor de volgende fase van de inrichting van de openbare ruimte. Het gaat dan om het verbeteren en vernieuwen van de overige fiets- en voetpaden. Hieronder vallen de fiets-voetpaden in het Park, het fietspad Groene Kade en het maken van een verkeersveilige oversteek De Looch – Rietkamp. Laatstgenoemde wordt in de herfstvakantie van dit jaar uitgevoerd.

Aannemer D. van der Steen uit Utrecht gaat de werkzaamheden aan de fiets- en voetpaden uitvoeren. We hopen deze werkzaamheden nog voor het einde van het jaar af te kunnen ronden, maar dit is sterk afhankelijk van de weersvoorspellingen. Krijgen we een nat najaar, dan worden de werkzaamheden of gedeeltelijk uitgevoerd of uitgesteld.

Ook is er een nieuw groenplan opgesteld. Dit groenplan speelt in op het versterken van de bestaande groenstructuren in het park en er wordt een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit. Concreet betekent dit dat de bestaande fruitboomgaardenstructuur wordt aangevuld met nieuwe fruitbomen. Ook worden er verspreid over het park verschillende soorten bomen aangeplant. In totaal gaat het om circa 30 nieuwe bomen. De uitvoering van dit groenplan vindt in het komende plantseizoen (najaar 2022) plaats.

Welke Inwonersinitiatieven lopen er?

De voorbereidingen voor de hondenspeeltuin zijn getroffen. Deze wordt eind september/begin oktober aangelegd.

Ook de voorbereidingen voor een nieuw speeltoestel zijn in volle gang. Het toestel is besteld en we wachten op de leverdatum. Dan kunnen we ook dit initiatief buiten uitvoeren.

Heel veel werkzaamheden die goed op elkaar moeten worden afgestemd. Maar wat ontzettend leuk dat steeds meer dingen buiten zichtbaar worden.