Mei 2022: Update

In februari 2022 is het achterstallige onderhoud aan het groen in het Park Monnikenhof weggewerkt. Op het oog had dit behoorlijke impact maar om verschillende redenen was het echt noodzakelijk. Zo is oud, dood hout verwijderd en is bestaand (oud) groen verwijderd om het omliggende groen meer groeiruimte te geven.
Ook is op een aantal plaatsen het groen verwijderd om ruimte te maken voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

En wat gaan we verder doen?

Op 7 juni 2022 gaan we starten met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Deze komen aan de (zuid) oost kant van het park. Dit is de zijde van de Franciscushof en Mariënhof. Er is veel voorbereidend werk verricht voordat daadwerkelijk kan worden gestart. Zo is een onderzoek uitgevoerd naar archeologie, is er een vergunning bij het waterschap aangevraagd en is de bodem en de verharding ter plaatse onderzocht. Nu staan de seinen op groen.
Firma Agterberg uit Groenekan gaat deze werkzaamheden voor ons uitvoeren. Voordat de natuurvriendelijke oevers kunnen worden gerealiseerd, moet er eerst een gedeelte van de voetpaden worden verlegd.
De werkzaamheden duren in totaal ongeveer 4 weken. Er is bewust voor gekozen om de werkzaamheden niet in de schoolvakanties uit te voeren. Kinderen zitten gewoon op school en zullen daarom minder gebruik maken van het park.
Natuurlijk doen we er alles aan om het rond de werkzaamheden veilig in te richten. Een deel van het park wordt daarom, voor zover dat kan, afgesloten. U zult daar wellicht hinder van ondervinden en een stukje om moeten fietsen of wandelen.
Na de zomer starten we dan met de volgende fase, het verbeteren en vernieuwen van de fiets- en voetpaden in het overige deel van het park. Wanneer dit precies gaat starten is nu nog niet bekend.

Welke Inwonersinitiatieven lopen er?

De invulling van de hondenspeeltuin krijgt steeds meer vorm. De werkgroep Park Monnikenhof heeft al contact met een aannemer. En zodra een en ander rond is wordt gestart met de aanleg van de hondenspeeltuin.
Ook is de werkgroep bezig met een initiatief voor extra speeltoestellen in het park. In samenwerking met de gemeente wordt gekeken wat een logische plaats is en worden de werkzaamheden op elkaar afgestemd. Ook hierover in een volgende update meer informatie.