Updates november 2019 - juli 2021

22 juli 2021

Al geruime tijd zijn we met een vertegenwoordiging van de inwoners van Vianen in gesprek over een nieuwe inrichting van het park Monnikenhof in Vianen. Die gesprekken hebben geleid tot een schets, waarin de wensen van de gemeente en de inwoners samen komen. Deze schets is voorgelegd aan de gemeenteraad en zij heeft unaniem ingestemd met het proces en ontwerp. Zij wensen ons veel succes met het verloop en kijken uit naar het resultaat.

In de zomermaanden gaan we al aan de slag. Het waterprobleem bij de school wordt eerst aangepakt. Hier komt een wadi en er worden extra bomen geplant.

In het park moet gesnoeid worden, de fiets- en voetpaden worden aangepakt, de natuurvriendelijke oevers worden aangelegd en uiteraard is er ruimte voor de ideeën van de werkgroep. De planning hiervan is nog niet bekend.

Met de werkgroep kijken we naar slimme combinaties, bijvoorbeeld dat snoeiafval misschien gebruikt kan worden voor een vlechthaag bij de hondenspeelplek.

19 oktober 2020: Herstart

De plannen van Park Monnikenhof zijn weer opgepakt. Gemeente en inwoners gaan samen aan de slag voor de inrichting van het park.

Maandag 19 oktober 2020 is een hernieuwde start gemaakt. Tijdens een digitaal overleg is de stand van zaken opgemaakt en even kort teruggehaald welke afspraken er lagen en hoe we samen, medewerkers van de gemeente en bewoners de ambities weer in de spotlight zetten. En de medewerkers en de bewoners zijn er weer klaar voor; de gemeente gaat zich inspannen om de grove groenstructuur aan te pakken en hier middelen voor te vinden door een voorstel naar de gemeenteraad te maken, de inwoners gaan met de inwonersinitiatieven aan de slag geholpen door maar liefst twee wijkambassadeurs.

De ambities voor park Monnikenhof waren groot, samen met bewoners is met elkaar gesproken over de inrichting van het park. Welke functies wilden bewoners hier terugzien? Hoe zijn spelen, recreëren en ontmoeten te combineren?

Door personele wisselingen binnen de gemeente Vijfheerenlanden, de impact die de maatregelen rond corona hebben op de manier waarop medewerkers kunnen participeren en natuurlijk de zomervakantie waren de ambities wat naar de achtergrond gedreven. Maar als er iets duidelijk is geworden tijdens het overleg: gemeente en inwoners willen zich nog steeds hard maken voor een prachtig park!

18 maart 2020: Vervolgbijeenkomst

Geschrapt vanwege corona

19 februari 2020: Definitief ontwerp

Kaart van het park met foto's en tekeningen

Op 19 februari is het plan via een inloopavond aan de wijk gepresenteerd. Daarbij was er ruimte voor vragen van de wijkbewoners. De tekeningen zijn gepresenteerd als een definitief ontwerp, waarbij op hoofdlijnen thema’s zijn benoemd die in het park terugkomen. Een voorbeeld van een thema is bijvoorbeeld natuurspeeltuin. Een ander voorbeeld is spelen voor kinderen tot zes jaar.

De nieuw gebouwde parkschool, bevindt zich op de tekening aan de oostelijke kant van het park. Als we vanuit de parkschool naar het zuiden afreizen, richting het water, komen we in het gebied waar de werkgroep (vanaf hier te noemen: parkgroep) een hondenspeelplek wil maken. Deze plek wordt aan de noordkant afgezet door een heg, en aan de zuidkant dus door het water.

Als we dan weer iets verder naar het noorden gaan, bevindt zich net boven de hondenspeelplek een multifunctioneel veld. Dit veld is bedoeld om te voetballen, te basketballen en kan ook in de winter onderlopen met water, zodat er geschaatst kan worden.

Het multifunctioneel veld bevindt zich aan de rand van een grond open veld, waar we aan de noordzijde van dit grote open veld een speelplek krijgen voor kinderen van zes jaar of ouder.

Als we dan verder doorlopen naar het noorden, tussen de eerste bomen door, dan komen we bij nog een speelplek aan. Deze plek is bedoeld voor kinderen tot zes jaar. Ook is hier plek gemaakt voor een jeu de boulesbaan.

Bij het vervolgen van onze weg richting het westen van het park, waant u zich opeens tussen de bomen. Het hart van het park is een groen bosrijk gebied. Middenin dit bosrijke gebied is ruimte gemaakt om een ontmoetingsplek te hebben.

Ook heeft de parkgroep in het ontwerp verschillen gemaakt in hoogtes in dit gebied. Aan de noordzijde van dit bosrijke gebied is een heuvel. Die is er nu ook al. Deze heuvel blijft vooral bestaan. Helemaal aan de zuidzijde van dit bosrijke gebied, gaat de grond omlaag. Op zo’n manier omlaag dat het op een strand zal gaan lijken. Hier wordt ruimte gemaakt voor een natuurspeeltuin met eilanden en een trekvlot.

Dan vervolgen we onze weg naar het westen weer. We komen daarbij uit het bosrijke gebied om op een voetbalveld uit te komen. Dit voetbalveld ligt er nu ook al, en kan dus blijven. Vlakbij is ook een extra speelgelegenheid voor de kleine kinderen tot zes jaar.

De parkgroep heeft haar best gedaan om een park te ontwerpen waar ruimte is voor alle leeftijden en om vooral dingen samen te doen. We hopen snel met elkaar echt aan de slag te gaan in het park! Hopelijk komt u dan ook eens langs.

29 januari 2020: Presentatie voorlopig ontwerp

Wijkambassadeur Nick van den Tol heeft over het proces, de kaders etc. verteld. Veel van wat op de eerste bijeenkomst is gezegd, geldt nu nog steeds. Daarna heeft Nick in de vorm van een interview de werkgroepleden laten vertellen over het voorlopig ontwerp. Bezoekers konden hierna vragen stellen en met ons in gesprek. De avond was drukbezocht, de sfeer was goed en er zijn veel reacties gekomen. Met deze inbreng wordt het plan aangescherpt tot een ontwerpplan, dan op 19 februari wordt gepresenteerd.

8 januari 2020: Derde bijeenkomst

Het eerste ontwerp van de tekenaar is besproken. Specifieke onderdelen in het park zoals fitness zijn al wat verder onderzocht. Met elkaar zijn de kosten bekeken. Voor het park zijn verschillende thema’s gedefinieerd: denk aan spelen voor 6+ kids, fitness als thema en nog veel meer.

17 december 2019: Beheerdersuurtje (2e bijeenkomst)

Op dinsdag 17 december zijn de ideeën van inwoners besproken met de beheerders Openbare Ruimte van de gemeente. Beheerders dachten mee en gaven advies. Deze adviezen zijn daarna op schrift gezet en gedeeld met de parkwerkgroep. Een tekenaar is ondertussen bezig met een schetsontwerp.

4 december 2019: Eerst parkwerkgroep

Op woensdagavond 4 december was de eerste bijeenkomst met de leden van de parkgroep (de werkgroep). We hebben eerst de tijd genomen om de leden aan elkaar voor te stellen en even op te frissen wat we drie weken daarvoor hebben besproken.

Ontwerpkeuzes

In stappen hebben vervolgens ontwerpkeuzes gemaakt over het park. De gemeente had een eerste beeld gegeven hoe de meest terugkomende ideeën een plek kunnen krijgen in het park. De inwoners konden met deze ideeën schuiven: Welke ideeën willen we behouden? Welke ideeën hebben we liever niet?

Eerste schetsontwerp

Toen we met elkaar een overzicht hadden van de ideeën die we in het park kwijt willen, zijn we deze ideeën gaan plaatsen op de gewenste plek. Toen we erover uit waren waar iets neergezet kan worden, plakte we er een anker-sticker bij op de overzichtskaart. Zo heeft de parkgroep een aantal ontwerpkeuzes gemaakt voor een eerste schetsontwerp. Dit eerste schetsontwerp wordt uitgewerkt door een tekenaar.

Over een tijdje zal de parkgroep het ontwerp, wat in de tussentijd nog verder wordt ontwikkeld, gepresenteerd. Bewoners uit de wijk Monnikenhof zijn daarbij natuurlijk hartstikke welkom!

13 november 2019: Terugblik startbijeenkomst

Op 13 november werd de eerste bijeenkomst gehouden uit een serie van vijf. Ruim 45 inwoners kwamen naar de Parkschool om mee te denken over het park. Deze eerste sessie stond in het teken van de ideeën. De bewoners bespraken in groepjes aan de hand van een grote kaart hun suggesties. Deze presenteerden ze daarna aan elkaar. Elke groep had goede ideeën en kreeg daarvoor een verdiend applaus.

Diverse ideeën

Zo willen de jongeren graag een verplaatsbare zeecontainer, waren er verschillende invullingen voor de eilandjes en moet het park plek bieden aan iedereen. Voor peuters is er nu geen speelplek. Hondenbezitters willen graag een omheind uitlaatgebied.

Er is behoefte aan een ontmoetingsplek (voor bijvoorbeeld muziek, kunst, optredens). Meer prullenbakken, betere verlichting en meer (picknick)bankjes staan ook op de wensenlijst.

Een bewoner verwoordde het mooi: “Het park is onze achtertuin waar we elkaar ontmoeten en plezier kunnen hebben.”

Werkgroep

Een aantal bewoners vormen vanaf nu een werkgroep om alle ideeën samen te brengen en verder uit te werken. De gemeente begeleidt hierbij, onder meer met een wijkambassadeur. Als de plannen concreter zijn, zal de werkgroep de vorderingen aan de wijkbewoners presenteren.