Najaar 2021: Flora en Fauna onderzoek

''Welke beschermde soorten komen voor in Park Monnikenhof?

Deze vraag, is mij als onderzoeker bij Bureau Waardenburg gesteld door de Gemeente Vijfheerenlanden. De Wet natuurbescherming schrijft namelijk voor, dat met beschermde soorten rekening moet worden gehouden als in januari 2022 in het park groot onderhoud wordt uitgevoerd.

De gracht bij Park Monnikenhof

Op een zonovergoten najaarsdag in september trof ik de perfecte omstandigheden om het onderzoek uit te voeren. Nog voordat ik het park inliep, viel mijn oog op uitbundig bloeiende struikklimop langs het Molengraafpad. Struikklimop bloeit als veel andere planten allang zijn uitgebloeid. De overweldigend lekkere geur van het perk met bloeiende struikklimop was niet alleen mij opgevallen; honderden bijen, zweefvliegen en vlinders waren druk bezig nectar te drinken en stuifmeel te verzamelen. Nadat ik even van dit uitbundige spektakel had genoten, wandelde ik het park in. Daar viel me op hoeveel prachtig gevormde holten de oude fruitbomen hebben. Kinderen waren buiten aan het spelen en vertelden me dat ze de kabelbaan geweldig vonden.

De afwisseling in het park is groot: er zijn heuveltjes, een eiland, speelgazons, ruige oevers, watergangen en stukjes bos. Die variatie in het park is waardevol voor vogels, zoogdieren en insecten. Omdat in het park veel oude bomen staan die kieren en holten in de bast kunnen hebben, kunnen vleermuizen daar overdag inkruipen. De plekken waarin vleermuizen verblijven zijn beschermd; hiermee moet dus bij het onderhoud rekening gehouden worden. Broedende vogels zijn ook beschermd, maar in januari, als het onderhoud wordt uitgevoerd, hebben ze geen nest.

Omdat in het park ook veel katten en honden lopen, verwacht ik niet dat schuwe (beschermde) dieren zoals wezel en bunzing in het park leven. Vanwege de ligging in een woonwijk is het als broedplaats voor roofvogels niet zo geschikt. Wel kunnen uilen ’s nachts op veld- en bosmuizen jagen.

Ik kan me voorstellen dat van Park Monnikenhof nog een mooier en prettiger park te maken is door de ideeënkaart uit te voeren. Van mijn onderzoek heb ik een verslag gemaakt en aan de gemeente gestuurd. Behalve de resultaten van het onderzoek heb ik ook ideeën opschreven om het voor dieren een prettiger park te maken. Door gekapte bomen in het park te laten liggen bijvoorbeeld, zullen dieren als egels een veilige overwinteringsplaats kunnen vinden en kunnen er meer paddenstoelen groeien. Zo is er straks nóg meer te ontdekken!''

Ingrid Hille Ris Lambers, Bureau Waardenburg