Januari 2023: update

We hebben u voor het laatst op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond Park Monnikenhof in september 2022. Er zijn weer de nodige werkzaamheden uitgevoerd in en rond het Park Monnikenhof.

Wat hebben we allemaal gedaan?

De natuurvriendelijke oevers zijn ingericht. Ze zijn ingezaaid en voorzien van flora- en faunamatten. In het aankomend voorjaar kunt u de eerste resultaten zien. Dit zal een mooi bloemrijk tafereel op gaan leveren.

De eerste initiatieven zijn gerealiseerd. De hondenspeeltuin is aangelegd en is er een speeltoestel aangebracht. Het speeltoestel staat al even in de bouwhekken. Het wachten is op de verplichte keuring. Na de eerste controle bleek het toestel niet in orde. Wij hopen dat dit snel verholpen is en het speeltoestel vrij kunnen geven zodat het gebruikt kan worden waar het voor bedoeld is: Spelen!

In december 2022 zijn er in het park circa 30 nieuwe bomen geplant. Het gaat om veel verschillende soorten bomen die bijdragen aan de biodiversiteit.

Ook is de oversteek De Looch – Rietkamp aangepakt. Deze oversteek is weer verkeersveilig ingericht.

En wat gaan we verder doen?

De volgende fase van de inrichting van de openbare ruimte staat op het punt van starten. Het gaat dan om het verbeteren en vernieuwen van paden. Hieronder vallen de fiets-voetpaden in het park en het fietspad Groene Kade. Deze werkzaamheden starten in week drie van dit jaar, de week van 16 januari 2023. Aannemer D. van der Steen uit Utrecht gaat de werkzaamheden aan de fiets- en voetpaden uitvoeren. Het starten van de werkzaamheden is nog steeds afhankelijk van de weersomstandigheden.

We gaan aan de slag met de aanleg van een plateau(drempel) aan de Rietkamp – Molengraaf. In overleg met de omgeving is besloten om dit plateau op deze locatie aan te leggen. Deze werkzaamheden worden in de voorjaarsvakantie uitgevoerd. Dit is de week van 25 februari 2023.

Als laatste onderdeel van de openbare ruimte wordt ook de openbare verlichting in het park aangepakt. Op basis van de nieuwe inrichting van de fiets- en voetpaden passen we de openbare verlichting aan.

Welke Inwonersinitiatieven lopen er?

Er staan niet direct nieuwe initiatieven op de planning. Dus heeft u een leuk idee en wilt u graag een bijdrage leveren aan de inrichting van het “nieuwe” park? Meld u dan aan bij de wijkambassadeurs. Zij helpen u graag verder.

Tot de volgende update,
Team Park Monnikenhof