Vergunningen

Evenementenvergunning, Omgevingsvergunning, Parkeervergunning, Drank- en Horecavergunning

 • Evenement organiseren

  evenementen-vergunning Kleine evenementen moet u bij de gemeente melden. Voor grotere evenementen is een vergunning nodig. Bekijk hier wat voor vergunning er nodig is voor uw evenement.

 • Omgevingsvergunning

  omgevingsvergunning Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Bijvoorbeeld een dakkapel, een aanbouw of een inrit voor uw huis? Of wilt u een boom kappen? Hier zijn verschillende regels voor.

 • Eenmalige activiteit

  evenementen-vergunning Geeft u een feest? Zorg er dan voor dat het ook leuk is voor uw buren of omgeving. Er gelden regels over geluidsoverlast en misschien heeft u zelfs een vergunning nodig.

 • Horecabedrijf beginnen, overnemen of wijzigen leidinggevende

  starten-uitbreiden-bedrijf Als u een horecabedrijf begint of overneemt, moet u een (nieuwe) vergunning aanvragen. Alleen de eigenaar kan dit doen.

 • Tapontheffing

  drank- en horecavergunning U bent van plan drank zoals bier of wijn te gaan verkopen? Als dit tijdelijk is en buiten een horecabedrijf, heeft u daar een ontheffing voor nodig.

 • Alcohol schenken

  drank- en horecavergunning Als ondernemer heeft u een drank- en horecavergunning nodig om alcohol te mogen verkopen.

 • Alcohol schenken verenigingen

  drank- en horecavergunning Zit u in het bestuur van een sportvereniging of stichting? Als u alcoholhoudende drank wilt schenken in de kantine, heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

 • Parkeervergunning en ontheffingen voor bewoners en ondernemers

  ontheffing-parkeren-in-blauwe-zone Heeft u een auto en woont u in een gebied met betaald parkeren? Dan kunt u een parkeervergunning aanvragen.

 • Container of steiger plaatsen

  omgevingsvergunning Een steiger plaatsen voor schilderwerk? Een container voor bouwafval?

 • Weg afsluiten

  wegen-en-watergangen Wilt u tijdelijk een weg afsluiten? Bijvoorbeeld voor een hijskraan die een dakkapel komt plaatsen? Of een verhuiswagen die nergens anders kan parkeren? Hier heeft u toestemming voor nodig van ons.

 • Marktvergunning

  standplaats-vergunning Wilt u spullen of eten verkopen op de markt? Voor een vaste plek op de markt heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

 • Standplaatsvergunning

  ventvergunning Als u iets uit een kraam of kar wilt verkopen, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u langs de weg of op een plein wilt staan. Deze vergunning vraagt u bij ons aan.

 • Leegstandsvergunning tijdelijke verhuur

  huisvestingsvergunning U mag uw leegstaande woning, te koop staande huurwoning of ander gebouw tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als uw woning al een tijdje te koop staat of gesloopt gaat worden. U vraagt hiervoor een vergunning aan bij de gemeente.

 • Collectevergunning

  collecte Wilt u geld of goederen inzamelen voor een goed doel? Daar is een vergunning voor nodig.

 • Loterijvergunning

  kansspel-vergunning Wilt u een loterij houden voor uw vereniging of tijdens uw evenement?