Wonen en bouwen

Bestemmingsplannen, bouwen en verbouwen, projecten, Melding openbare ruimte

 • Melding doen

  Heeft u opmerkingen of klachten over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over bestrating, openbaar groen, afval of speelplaatsen?

 • Woning zoeken met urgentie

  Heeft u snel een andere woning nodig? Misschien kunnen wij u helpen met een urgentieregeling.

 • Omgevingswet

  Informatie over de omgevingswet die vanaf 1 juli 2023 in gaat.

 • Bestemmingsplan

  Wilt u weten of er bij u in de buurt een winkel mag komen? Of heeft u een stuk grond gekocht en wilt een huis bouwen? Kijk dan eerst in de bestemmingsplannen van de gemeente.

 • Planschade aanvragen

  Planschade is schade die geleden wordt door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan of een ontheffing.

 • Projecten

  In de gemeente zijn verschillende (bouw)projecten gaande. Bekijk ze hier.

 • Bouwen en verbouwen

  Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Bijvoorbeeld een aanbouw aan uw huis? Hier zijn verschillende regels voor. Hier vindt u het overzicht wat u moet regelen bij de gemeente.

 • Natuurvriendelijke oevers Leerdam

  Langs de waterpartijen van de Eksterlaan en Ooievaarslaan in Leerdam-noord ligt een breed groengebied. Dit groengebied biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van een ecologische zone.

 • Principeverzoek

  Bent u als initiatiefnemer bezig met een woningbouwplan in het landelijk gebied van Vijfheerenlanden?

 • Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRKE)

  De gemeente heeft een adviescommissie die haar adviseert over de aanvragen waar de Nota Ruimtelijke kwaliteit op van toepassing is.

 • Project Park Monnikenhof Vianen

  Middenin de Viaanse wijk Monnikenhof ligt een groot park. Bewoners hebben met de gemeente een ontwerp voor het park bepaald en zijn nu bezig met de voorbereidingen voor de herinrichting.

 • Bouwarchief

  In het bouwarchief, van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik, vindt u de verleende vergunning per adres met de aanvraag en tekeningen die hierbij horen.

 • Gladheid

  De gemeente strooit zout wanneer het gaat vriezen of wanneer het ijzelt. Ook inwoners kunnen helpen om de wegen en stoepen begaanbaar te houden bij gladheid.

 • Aanvraag rioolaansluiting

  Hier vindt informatie over het aanvragen van een rioolaansluiting en wat u moet doen bij een verstopt riool.

 • Snippergroen

  Grenst een stukje openbaar groen van de gemeente aan uw eigen tuin? Soms kunt u dat stukje grond kopen.

 • Parkeren

  Vaak kunt u gratis parkeren in Vijfheerenlanden. Op drukke plekken geldt betaald parkeren, parkeren voor vergunninghouders of een blauwe zone.

 • Glasvezel

  Digitale bereikbaarheid is tegenwoordig onmisbaar. Daarom vindt de gemeente Vijfheerenlanden het belangrijk dat alle inwoners de mogelijkheid krijgen voor snel internet.

 • Duurzaamheid

  Hoe is de gemeente met duurzaamheid bezig en wat kunt u doen om uw woning te verduurzamen.

 • Starterslening

  U gaat uw eerste woning kopen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een starterslening.

 • Blijverslening

  Wilt u uw woning levensloopbestendig maken? De blijverslening kan u daar wellicht bij helpen.

 • Huisvesting arbeidsmigranten

  Een deel van de bedrijven in de gemeente Vijfheerenlanden is structureel aangewezen op werknemers uit het buitenland. Lees op deze pagina meer over de huisvesting van deze arbeidsmigranten.

 • Honden

  In de gemeente Vijfheerenlanden zijn diverse hondenuitlaatplaatsen en -losloopgebieden.

 • Subsidies voor monumenten

  Kijk hier voor informatie over een instandhoudingssubsidie of een herbestemmingssubsidie.

 • Archeologie

  Archeologie zijn sporen van menselijke activiteiten uit het verleden die in de bodem zijn achtergebleven.

 • Eikenprocessierups

  De eikenprocessierups kan van half april tot augustus voor ongemak zorgen. Aanraking met de brandharen kan klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen veroorzaken.

 • Wolven

  De wolf rukt op, in Europa en in Nederland. Deze Europees beschermde diersoort komt daarmee terug in zijn oorspronkelijke leefgebied. Een aanwinst voor de natuur, maar de mensen moeten er weer aan wennen.

 • Graafmelding of Klic-melding

  Heeft u plannen voor werkzaamheden in de grond? Het is mogelijk dat daar kabels en leidingen liggen.

 • Centrumvisie Leerdam

  Aan de hand van de verschillende belangen en wensen wordt een plan van aanpak opgesteld om de kwaliteit van de binnenstad te verbeteren.

 • Maaibeleid

  Om meer biodiversiteit te krijgen, maaien wij minder vaak binnen de gemeente. Door het groen anders in te richten en bermen uit te breiden, kunnen er plantensoorten groeien waar bijen en vlinders op afkomen.

 • Schaduw op zonnepanelen

  Het kan voor komen dat een boom in de openbare ruimte voor schaduw op de zonnepanelen zorgt.